Klepelen Waaloever slecht voor biodiversiteit én waterkwaliteit, ‘dat kan beter’
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Klepelen bij de Waal is slecht voor de biodiversiteit</p>

Klepelen bij de Waal is slecht voor de biodiversiteit

Klepelen Waaloever slecht voor biodiversiteit én waterkwaliteit, ‘dat kan beter’

RIDDERKERK - De fractie van Water Natuurlijk is teleurgesteld in het waterschap Hollandse Delta. Bij het beheer van de oever van de Waal in Rijsoord is geen rekening gehouden met biodiversiteit en waterkwaliteit. Er is gekozen voor een werkwijze die ten koste gaat van de vogelstand den het insectenleven. “Dat kan en moet beter” vindt Water Natuurlijk.

Recent is een groot deel van het riet langs de Waaloever bij de Waalweg geklepeld. Waar voorheen het riet gemaaid werd met een maaiboot en daarna het maaisel afgevoerd werd, is nu geklepeld. Bij klepelen wordt het riet tot kleine stukjes verpulverd en blijft achter in de oeverzone en in het water. 

Fasering belangrijk

Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de oever en de waterkwaliteit. Doordat er veel verpulverd materiaal in de oever ligt, verruigt deze. Soorten als kleine lisdodde die er eerst stonden, verdwijnen nu mogelijk. Daarbij zijn alle insecten die in de holle rietstengels overwinterden ook verpulverd.

Ook is de rietkraag over de hele lengte van de Waalweg weggehaald. En dat terwijl over een enkele maand de watervogels weer op zoek gaan naar een broedplek in het riet. Het is een plek voor onder meer dodaardsjes, futen en meerkoeten. Ook de kleine karekiet is er waargenomen. 

Riethagen

“Nu er nog maar weinig riet staat zal het voor de vogels weer dringen worden om een plekje te vinden in de rietkraag. Gefaseerd maaien waarbij om en om een stuk riet blijft staan, heeft de voorkeur van de vogels. Het is ook beter voor het insectenleven. Dat kan dan beter herstellen” stelt Water Natuurlijk.

Vroeger waren er langs de Waal veel bredere rietkragen en heeft zelfs eens de uiterst zeldzame grote karekiet in het riet gebroed. Water Natuurlijk dringt bij het waterschap aan om het beheer van riet en groen te verbeteren en meer rekening te houden met biodiversiteit.

Meer berichten