Verkenning op plek voor Knarrenhof
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Van links naar rechts Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Sophieke Klaver, Wim Kooiman en Hans van Gameren. </p>

Van links naar rechts Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Sophieke Klaver, Wim Kooiman en Hans van Gameren.

Verkenning op plek voor Knarrenhof

RIDDERKERK - In De Combinatie van 23 december 2020 is aangekondigd dat de gemeente enthousiast is over het initiatief om 27 woningen voor “krasse knarren” tot stand te brengen in de laatste fase van Het Zand. De initiatiefgroep voor deze “Knarrenhof” heeft zelf het heft in handen genomen om deze woondroom te realiseren. Stichting Fonobori was bereid de initiatiefgroep financieel te ondersteunen. Samen met Sophieke Klaver van stichting Knarrenhof® bekeken de initiatiefnemers de toekomstige bouwlocatie, v.l.n.r. Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Sophieke Klaver, Wim Kooiman en Hans van Gameren.

“Onze ambitie is om in Ridderkerk één of meer woonhofjes te realiseren met elk een eigen sfeer. Elk woonhof heeft levensloopbestendige woningen, een gemeenschappelijke tuin en een hofhuis voor ontmoeting” stelt de initiatiefgroep voor een Ridderkerkse Knarrenhof.
“Het Hof van Ridderkerk” in de wijk ’t Zand wordt het eerste hof: “Onze uitgangspunten zijn om eigen regie te houden, gezond en actief te blijven en een buffer te vormen tegen eenzaamheid. Uit onderzoek (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat sociaal actieve senioren wel 7 jaar langer gelukkiger en gezonder leven!”

Goedkoop tot middelduur
De eerste verkavelingstudie laat zien dat een hof met circa 30% sociale (huur-)woningen en 70% koopwoningen in de goedkope tot middeldure sector mogelijk is. De gemeente Ridderkerk geeft Stichting Knarrenhof een jaar de tijd om samen met de toekomstige bewoners een haalbaar plan te ontwikkelen. Op dit moment is een informatieavond moeilijk om te organiseren. Elkaar ontmoeten is hierdoor helaas nog niet mogelijk. Stichting Knarrenhof gaat alle mensen, die staan ingeschreven bij www.Knarrenhof.nl, per mail betrekken bij het gezamenlijke planontwikkelingsproces. De plannen, het concept en de werkwijze worden toegelicht, via digitale enquêtes worden de woonwensen in beeld gebracht en vragen kunnen door de deelnemers online worden gesteld. “Een digitaal interactief traject totdat kennismaking fysiek weer mogelijk is” aldus de initiatiefnemers. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de website: www.knarrenhof.nl. Daar staat ook informatie over de werkwijze van Stichting Knarrenhof. Updates over het Hof van Ridderkerk kunt u vinden op de website: https://knarrenhof.nl/ridderkerk/.

Meer berichten