Avondgebeden in de veertig dagen tijd
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>De wekelijkse avondgebeden beginnen op 17 februari met een online dienst vanuit de Levensbron</p>

De wekelijkse avondgebeden beginnen op 17 februari met een online dienst vanuit de Levensbron

Avondgebeden in de veertig dagen tijd

RIDDERKERK - Ook dit jaar worden vanuit samenwerkende Ridderkerkse kerken, de Augustinusparochie in Barendrecht en de Groene Tuinkerk en Emmaüsparochie in Rotterdam- IJsselmonde oecumenische vieringen georganiseerd op weg naar het Paasfeest.

De cyclus van deze diensten start met de viering op Aswoensdag op 17 februari om 19.30 uur. Vanwege de corona-beperkingen is deze avond alleen online mee te beleven vanuit de Levensbron. De link hiervoor is te vinden op de website van deze kerk: www.levensbron.nl).
Het thema van dit jaar is: ’Ik ben er voor jou’. Rondom momenten van stilte en gebed wordt dit thema van verschillende kanten belicht.

De verdere vieringen worden ingevuld door:
26 februari: Protestantse Gemeente te Bolnes, www.pgbolnes.nl
5 maart: Levensbron, www.levensbron.nl
12 maart: Irenekerk, www.irenekerk.nl
19 maart: Christus is Koning Kerk, www.pgslikkerveer.nl
26 maart: Opstandingskerk, www.opstandingskerkrijsoord.nl

Deze diensten beginnen steeds om 19.30 uur, duren ongeveer 30 minuten en zijn online te volgen via de websites van de deelnemende kerken.

Boekje met teksten
Er is ook een boekje samengesteld met teksten, activiteiten en lezingen rondom het thema. Belangstellenden kunnen dit 40dagenboekje verkrijgen bij de deelnemende kerken, het gemeentehuis, boekhandel de Kandelaar en in alle bibliotheekvestigingen in Ridderkerk.
Voor alle activiteiten en vieringen geldt het voorbehoud, dat doorgaan ervan afhankelijk is van de op dat moment geldende corona-beperkingen, met name met betrekking tot een maximum aantal aanwezigen en reserveringsplicht. Raadpleeg in ieder geval vooraf de website of nieuwsbrieven van de betreffende kerk.

Meer berichten