Handtekeningen tegen recreatiesteiger aangeboden aan wethouder
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>John de Jong overhandigde de petitie aan wethouder Peter Meij vorige week donderdag.&nbsp;</p>

John de Jong overhandigde de petitie aan wethouder Peter Meij vorige week donderdag. 

Handtekeningen tegen recreatiesteiger aangeboden aan wethouder

RIDDERKERK - Op donderdag 11 februari 2021 heef John de Jong namens de bewoners van Rijsoord een petitie met handtekeningen aangeboden aan wethouder Peter Meij. De bijna 100 handtekeningen vertegenwoordigen ruim 220 inwoners die zich tegen de recreatiesteiger van de Waalvisie hebben uitgesproken.

De punten van bezwaar en de alternatieven zijn in een persoonlijk gesprek met de wethouder toegelicht. Als het aan de bewoners ligt wordt sleutelplek 5 in Rijsoord (nabij de molen en bezoekerscentrum) niet aangewezen als recreatieplek en zal daarmee de geplande recreatiesteiger ook komen te vervallen: “De onveilige situaties voor zwemmers en overige gebruikers van de Waal worden daarmee voorkomen alsook de gevreesde overlast.”

Wisselsteiger

Wel staan de bewoners positief tegenover een wisselsteiger voor de roeivereniging en een tweetal vissteigers voor de visvereniging om in hun behoeften te voorzien op deze locatie. Als eerste alternatief hebben de bewoners voorgesteld een vissteiger aan te passen om ook te gebruiken als wisselsteiger door de roeivereniging. Een kano of sub kan daar dan ook te water worden gelaten. 

Een tweede alternatief is een drijvend wisselsteiger los van de oever. Passanten voor Ross Lovell, het bezoekerscentrum of de molen zouden langs de kade bij Ross Lovell kunnen afmeren. Het alternatieve plan levert een besparing van ca. € 60.000 op voor de gemeente.

Meer berichten