Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>En zo zag de eerste Ridderkerkse vuilnisauto eruit.&nbsp;</p>

En zo zag de eerste Ridderkerkse vuilnisauto eruit. 

rubriek

Oud Ridderkerk: de gemeentereiniging van Ridderkerk

In de jaren voor 1904 werd door de Gemeente Ridderkerk aan het ophalen van as en vuilnis geen zorg besteed. Pas in de jaren erna begon W. de Winter met zijn hondenkar een ophaaldienst voor as. De as werd opgeslagen in het gemeentelijk ashok aan de Havenkade. Deze as werd later voor fl. 1,20 per mud verkocht naar Brabant voor bemesting van het land.

Slechts enkele gegoede burgers bezaten een vuilnisbak, voor de overige inwoners waren op diverse plaatsen in onze gemeente houten bakken aan de kant van de straat geplaatst. Deze bakken werden dan door De Winter geleegd. Ook had hij zich tot taak gesteld de beerputten bij de huizen te legen. Dit alles natuurlijk op een zeer primitieve wijze. 

Compost

Het opgehaalde vuil werd toen reeds gerecycled. Het werd namelijk tot compost verwerkt en voor fl. 0,45 per m3 aan de boeren verkocht. Dit alles duurde tot 1914. Op 1 september 1914 werd de verordening vastgesteld die het “Beheer van de Reinigingsdienst van de Gemeente Ridderkerk” regelde. 

De dagelijkse leiding werd opgedragen aan opzichter G. Bulsing. Als eerste en tweede werkman werden respectievelijk C. de Haan en Andries (Dries) de Winter aangesteld. Beiden betrokken twee huisjes aan de Lagendijk, die vanaf 1914 in gebruik zijn geweest door de Gemeente Reiniging Ridderkerk.

Stortplaats

Deze twee kleine huisjes staan er nog steeds en bevinden zich naast de oude begraafplaats. De huisjes die stammen uit begin 1800 zijn inmiddels samengevoegd met het ernaast gelegen pand en helemaal verbouwd. Beide huisjes zijn van oorsprong arbeiderswoningen.

De personeelsbezetting bestond aanvankelijk uit vier man en een zogenoemde bellenjongen. Het vuil werd in de beginjaren met open wagens opgehaald. Later werden dit gesloten wagens. Eerst in 1931 werd de eerste echte vuilniswagen aangeschaft. Stortplaats voor het vuilnis was toentertijd bij de oude Haven in polder Het Zand.

Roltrommelvuilnisauto

In 1952 werd door de Gemeente een roltrommelvuilnisauto aangeschaft. Deze roltrommelvuilnisauto was noodzakelijk geworden omdat in 1952 een ieder binnen de Gemeente Ridderkerk werd voorzien van uniforme huisvuilemmers. Het terrein achter de twee woningen aan de Lagendijk werd gebruikt als opslag van de vervoermiddelen en werktuigen van de Reiniging Ridderkerk. Daartoe behoorde ook een inmiddels afgebroken schuur, waarin de paarden, die toen noodzakelijk waren voor het voorttrekken van de vuilniskarren, konden worden gestald.

Het terrein aan de P.C. Hooftstraat werd al vanaf 1967 door de reinigingsdienst gebruikt. Na het gereedkomen van het nieuwe terrein en de gebouwen aan de PC Hooftstraat, waren de huisjes aan de Lagendijk overbodig geworden.
Per 1 januari 1982 werd het Reinigingsbedrijf als zelfstandig bedrijf opgeheven en als afdeling binnen Gemeentewerken ondergebracht. Daarna volgden nog verschillende reorganisaties, maar het gaat te ver deze op deze plaats te beschrijven.

Museum gesloten

Net als alle musea in Nederland is ook de Ridderkerkse Oudheidkamer in verband met het Coronavirus tot nader orde gesloten. Ons wisseltentoonstellingsprogramma is hierdoor ook flink in de war geraakt. De agenda is daarom flink bijgesteld en ziet er momenteel als volgt uit: Een week nadat de musea weer open mogen start de tentoonstelling van de 125 jarige gymnastiekvereniging O.K.K. Deze duurt dan tot 29 mei. 

Dat kan dus een langere periode, maar ook een korte periode zijn, afhankelijk van het tijdstip waarop de musea weer open mogen. Daarna komt volgens planning de Riederborgh, die haar 50-jarig bestaan viert, van 3 juni t/m 17 juli. Ook 3x2 jubileert en bereidt een expositie voor die duurt van 21 juli t/m 11 september, De uitgestelde expositie over de Tweede Wereldoorlog in Ridderkerk staat nu gepland van 15 september t/m 13 november. 

We hopen dat we dan weer rondleidingen mogen geven. Het jaar wordt afgesloten met de expositie van de iconen van Mieke Mudde, Deze duurt van 17 november t/m 8 januari 2022. Bezoek onze website: www.oudridderkerk.nl. Hier vindt u onder meer onze fotobestanden en kunt u oude Combinaties raadplegen.

Meer berichten