[Ingezonden] Gemeente amputeert met plan Nieuw Zuid hele oostelijk deel Oosterpark
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>De door de bewonersgroep Tarbot voorgestelde locatie Nieuw Zuid.</p>

De door de bewonersgroep Tarbot voorgestelde locatie Nieuw Zuid.

Ingezonden

Gemeente amputeert met plan Nieuw Zuid hele oostelijk deel Oosterpark

In de Gemeenteraadsvergadering van 14 december werd een amendement aangenomen waarin de door de bewonersgroep Tarbot voorgestelde locatie Zuid-Zuid, als mogelijke herhuisvestingslocatie Rowdies werd aangewezen die betrokken diende te worden in het onderzoek naar de beste locatie.

Dit onderzoek bestond feitelijk uit slechts 1 digitale sessie op 25 januari waarin een voorafgaand aan deze bijeenkomst ingezonden knip en plakwerkje op A4 formaat diende als discussiestuk in dit “serieuze” locatie onderzoek.
De conclusies van dit bewonerswerkgroep overleg:
- Ruime groene buffer tussen sportvelden en bewoners tegen geluid A15/Rowdies
- Geen geluidslek tussen A15 en bewoners Tarbot/Zalm
- Minimaliseren overlast door veldverlichting
- Zo min mogelijk groen verwijderen
- Essenlaan in stand houden
- Sociaal veilige parkeerplaats
- Geen tweedeling in het park
- Ruimte om te recreëren
- Clubhuis Rowdies zover mogelijk van de woningen af.

Gouden kans

Ongeveer één week later, op 3 februari, waren de Gemeentelijke plannenmakers er al uit: Eureka! Plan Nieuw Zuid! Wat een verrassing, nagenoeg gelijk aan het eerdere plan Zuid. Helaas een plan dat op slechts drie punten scoort in het bovenstaande rijtje gestelde conclusies, maar wel komt uit de koker van de Gemeentelijke plannenmakers en niet bedacht door een paar amateurs van een bewonersgroep.

Plan Zuid-Zuid van de bewonersgroep Tarbot, dat 100% scoort op het rijtje conclusies, wordt afgewezen. Met als argument dat er meer groen verdwijnt door de aanleg van het basebal veld achter de tennisbanen. Helaas wordt niet vermeld dat na onderzoek, door de Gemeente zelf, blijkt dat er veel bomen staan die goed verplaatst kunnen worden naar de groene bufferzones zoals voorzien in plan Zuid-Zuid. Bovendien kunnen er nog extra bomen en groen aangeplant worden. 

Bufferzone

Er is zelfs mogelijkheid tot de aanleg van één of meer Tiny Forests voor educatieve doeleinden. Een gouden kans voor wethouder Peter Meij die zich bezig houdt met de aanpak van de herinrichting van het gehele Oosterpark.

Een groot voordeel van plan Zuid-Zuid is dat de groene bufferzone een uitstekende verbinding oplevert tussen het meest oostelijke deel van het park en de rest van het park. Bewoners en bezoekers kunnen optimaal gebruik blijven maken van hun recreatiepark, 365 dagen per jaar.

Drie verliezers

Kiezen voor plan Nieuw Zuid, is voor de Gemeente een geslaagde operatie. Helaas zijn er drie verliezers. Het park en haar gebruikers, doordat de oostzijde van het park geamputeerd wordt van de rest van het park en daardoor minder kwaliteit en gebruiksgenot biedt aan de leefomgeving. 

De aanwonenden, omdat zij door deze variant 365 dagen per jaar extra geluids- en lichtoverlast cadeau krijgen van de Gemeente . De Rowdies, die mogelijk jarenlang moeten wachten totdat alle bezwaren en procedures zijn afgewikkeld.        

Door Gerard Versluis

Meer berichten