Logo decombinatieridderkerk.nl

Kwaliteitsimpuls voor Wevershoek

RIDDERKERK - Recreatiegebied Wevershoek tussen Ridderkerk en Barendrecht ondergaat de komende maanden een kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde in 2020 gebruikers, bezoekers en overige belangstellenden gevraagd welke wensen en ideeën zij hebben voor verbetering van het gebied. Deze inventarisatie is vertaald in een ontwerpnotitie waarin zowel verbetermaatregelen voor de korte als voor de lange termijn zijn verwoord.

De kwaliteitsimpuls komt voort uit de Waalvisie van de samenwerkende gemeenten op het eiland IJsselmonde. De korte termijn maatregelen hebben betrekking op het verbeteren van de toegankelijkheid en de inrichting van het gebied rondom het zwemstrandje waarbij de beleving van het gebied, de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit belangrijke aandachtspunten zijn. In het gebied komen nieuwe speeltoestellen, picknickbanken en fietsenrekken. Voor de allerkleinsten komt een nieuw klimtoestel bij het zwemstrand en de wat oudere kinderen kunnen straks helemaal losgaan op een speciaal speeleiland met een klimparcours. Voor de wandelaars komt er een extra verbinding waardoor er een korter rondje gewandeld kan worden. 

Biodiversiteit
Gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls voert Staatsbosbeheer snoeiwerkzaamheden uit aan de beplanting. Daarnaast wordt op verschillende locaties nieuwe beplanting aangebracht. De verwachting is dat hierdoor de biodiversiteit zal toenemen. Uitvoering De uitvoering van de korte termijn maatregelen is opgedragen aan GKB Barendrecht. Dit bedrijf is bekend in de regio. Tijdens de uitvoering neemt het bedrijf maatregelen zodat recreanten tijdens de werkzaamheden het gebied veilig kunnen blijven bezoeken.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf eind maart en tegelijkertijd wordt de nieuwe beplanting aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar gereed. Samenwerking Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde aan dit project en doet dit in nauwe samenwerking met de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en met waterschap Hollandse Delta. De kwaliteitsimpuls wordt gefinancierd door bijdragen van de betrokken gemeenten, waterschap, Hollandse Delta, Natuur en recreatieschap IJsselmonde en de Landschapstafel IJsselmonde.

Meer berichten