Logo decombinatieridderkerk.nl

Museum met lokaal van capitulatie mag niet verkocht worden aan derde partij

RIDDERKERK - Het Ridderkerkse college wil inzetten op “passende juridische middelen” om te voorkomen dat het gebouw van museum Johannes Post verkocht wordt aan een derde partij. Museumeigenaar Ad Los heeft de gemeente laten weten dat hij op 12 april overgaat tot verkoop als de gemeente op uiterlijk 11 april niet is ingegaan op zijn aanbod om het voormalig schoolgebouw te kopen, inclusief de museuminventaris en het woonhuis. 

Het college heeft een ‘brandbrief’ gestuurd met de boodschap dat het eerste recht van van koop aan de gemeente is en de eigenaar niet mag handelen in strijd met de akte van levering van 4 januari 1996. Het college wil alleen het oude schoolgebouw kopen, maar niet de museuminventaris.

De gemeente heeft het eerste recht van koop voor de vroegere school. Het college wil daarnaast geen bod doen op de woning en alles wat in het museum staat. Ad Los staat op het standpunt dat het “alles of niks” is. Hij ziet alles wat de afgelopen 25 jaar is opgebouwd als een onlosmakelijk geheel en wil het integraal verkopen. Omdat hiervoor gegadigden zijn wil hij op 12 april het complete museum en het daaraan gekoppelde woonhuis verkopen.

Krediet voor terugkoop

Aan de gemeente is, conform de leveringsakte, twee maanden de tijd gegund om al of niet gebruik te maken van het eerste recht van koop. Hiervoor vindt deze week een extra raadsvergadering plaats. Het college vraagt om een krediet van 755.000 euro om het gebouw en het herdenkingsmonument bij het schoolplein terug te kunnen kopen. 

Volgens burgemeester en wethouders betekent het vastgelegde eerste kooprecht niet dat ook de woning en de museuminventaris door de gemeente gekocht moeten worden. De advocaat van Ad Los ziet dit als “cherry picking” en ontmanteling van de gesloten koopovereenkomst. Met het aanbod aan de gemeente is 2,6 miljoen gevraagd voor het geheel.

Toegankelijkheid

Het college staat op het eerste recht van koop omdat bij doorverkoop de openbare toegankelijk op de tocht staat van het schoollokaal waar op 10 mei 1940 de capitulatie werd getekend. Dit was één van de voorwaarden bij de verkoop in 1996, maar juridisch is niet vastgelegd dat dit ook voor een nieuwe koper moet gelden en het gebouw in de huidige vorm behouden moet blijven. 

Volgens burgemeester en wethouder is er een minnelijke oplossing mogelijk als deze voorwaarden in de koopakte van de derde partij worden opgenomen. Daarbij wil de gemeente ook weer een eerste recht van koop. Omdat men het hierover niet eens kan worden houdt het college vast aan het kopen van alleen het schoolgebouw. Ook is een procedure gestart om de oude school de status van gemeentemonument te geven.

Meer berichten