Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Met minder borden kan het overzichtelijker worden.</p>

Met minder borden kan het overzichtelijker worden.

Bijna duizend overbodige borden van de straat in Ridderkerk

RIDDERKERK - Er kunnen ongeveer 950 verkeersborden uit het straatbeeld van Ridderkerk verdwijnen. Dat is de uitkomst van een inventarisatie van alle borden (verkeers- en straatnaamborden en bewegwijzering) door een gespecialiseerd bureau, waarmee ook overbodige borden en nog ontbrekende borden in kaart zijn gebracht.

In Ridderkerk staan nu zo’n 6000 verkeersborden. Door het verwijderen van niet noodzakelijke borden kan de gemeente onderhoudskosten besparen. Bovendien komt een rustiger straatbeeld de veiligheid ten goede. Nut en noodzaak van de te verwijderen verkeersborden is afgestemd met verkeersdeskundigen. 

Overbodig

De uitkomst is dat er ongeveer 950 borden en 400 palen verwijderd kunnen worden. Uitgangspunt van deze operatie is “hoe minder hoe beter” en “hoe zorgvuldiger geplaatst, hoe veiliger”.

Met het aantal overbodige borden onderscheidt Ridderkerk zich niet van het landelijke beeld. Onderzoek heeft aangetoond dat er bijna overal tussen de 10 tot 20 procent van de borden weg kan. Ridderkerk kan rond 15 procent van de borden verwijderen.

Saneren verkeersborden

De gemeente hoopt in het vierde kwartaal van dit jaar te starten met een wijkgerichte aanpak voor het saneren van de verkeersborden. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met de wijkoverleggen. Nog ontbrekende verkeers- en straatnaamborden hoopt men in de loop van 2022 te plaatsen. 

Er wordt daarbij zoveel mogelijk gebruikgemaakt van elders verwijderde borden en te recyclen borden, waar een andere verkeersboodschap op mogelijk is.

Meer berichten