<p>Vanuit de deelnemende kerken werden de vakantietassen gebracht naar het uitgiftepunt</p>

Vanuit de deelnemende kerken werden de vakantietassen gebracht naar het uitgiftepunt

95 Vakantietassen voor de Voedselbank

 
 

Agenda

Uit de krant