Een cheque van het Snuffelpand voor twee doelen
Een cheque van het Snuffelpand voor twee doelen

Tweeledige cheque van Snuffelpand

Algemeen

RIDDERKERK - Uit de opbrengst van heet Snuffelpand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan Stichting Moving On en 1000 euro aan Stop Wapenhandel.

Stichting Moving On is een non-profit organisatie die in het bijzonder gericht is op kansarme kinderen en jongeren in Afrika. In Oeganda werken zij sinds 2008 aan de verbetering van de basale leefomstandigheden zoals schoon drinkwater, (vak)onderwijs en werk én inkomen. Het aantal jongeren in Oeganda onder de 20 jaar is 58%. Het Snuffelpand wil bijdragen aan een project voor vakopleidingen. Stop Wapenhandel in Amsterdam heeft, in aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow, een internationale werkgroep opgezet om samen iets te doen tegen de rol van wapens en militarisme in klimaatverandering. De werkgroep gaat o.a. onderzoek doen naar de bijdrage van de krijgsmacht aan klimaatvervuiling; naar het beleid van het ministerie van Defensie op klimaatgebied en naar wapenbedrijven en ‘verduurzaming’ van de oorlogvoering.

Verkoop en inleveren
Ook deze maand is het Snuffelpand bij het Dillenburgplein elke woensdag en zaterdag open van 11.00 - 15.00 uur. Bij de Meubelshowroom aan de P.C. Hoofstraat is men alle woensdagen en de eerste zaterdag van de maand welkom. Er mag een beperkt aantal klanten per keer binnen i.v.m. de 1,5 meter afstand. Een mondkapje is verplicht. Er zijn nog veel mooie kerstspullen te koop.

Advertenties uit de krant