Afbeelding

Besluit over Centrumring aangehouden

Algemeen

RIDDERKERK - Het raadsvoorstel voor de verkeersafwikkeling in het centrum van Ridderkerk wordt dit jaar niet meer behandeld. Het raadsvoorstel Centrumring is ingetrokken omdat dit “nog niet rijp is voor besluitvorming’. Het college heeft de raad laten weten dat er meer ruimte nodig is voor verdere gesprekken met belanghebbenden.

Het raadsvoorstel stuurde aan op eenrichtingsverkeer voor een deel van de centrumring. Veel ondernemers in het centrum zijn hier geen voorstander van. Het bestuur van de BIZ Ridderkerk is blij met het terugtrekken van het voorstel.

Advertenties uit de krant