Wethouder Marten Japenga: "Het besef dat er een grote verandering nodig is om onze aarde leefbaar te houden wordt steeds duidelijker."
Wethouder Marten Japenga: "Het besef dat er een grote verandering nodig is om onze aarde leefbaar te houden wordt steeds duidelijker."

Ridderkerk zet vol in op circulaire samenleving

Algemeen

RIDDERKERK - Hergebruik van materiaal, repareren van onderdelen, tweedehands producten. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaat de gemeente Ridderkerk aan de slag met het realiseren van een circulaire samenleving. Denk aan het hergebruiken van kostbare grondstoffen en het voorkomen van (rest)afval. 

De ambitie is om als samenleving in 2050 CO2 neutraal en daarnaast circulair en afvalloos te zijn. Ook gaat de gemeente aan de slag met voedselverspilling en het verduurzamen van voedingspatronen. De aanpak voor deze opgave staat beschreven in het Uitvoeringsprogramma: ‘Een circulaire samenleving, de route naar 2050’. Dit document is onlangs door het Ridderkerkse college vastgesteld. 

Wethouder duurzaamheid Marten Japenga: “Het besef dat er een grote verandering nodig is om onze aarde leefbaar te houden wordt steeds duidelijker. De manier waarop we momenteel met onze aarde omgaan is immers niet houdbaar. We willen en moeten als mensheid het tij nu keren. Daarom zet de gemeente Ridderkerk zich in om een circulaire samenleving te worden, waarbij we deze transitie voor iedereen binnen de gemeente toegankelijk willen maken.”

Verminderen van afval

De gemeente heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn en geen restafval meer te produceren. Aanvullend is het doel doel om in 2050 niet meer dan 10 kg aan voedsel op jaarbasis in de afvalbak te gooien per huishouden. 

“Een bestaand initiatief in Nieuw Reijerwaard is de Groente- en Fruitbrigade die groente en fruit leveren aan de voedselbank. Zo wordt voedsel van ondernemingen gered van de afvalbak. Daarnaast belanden elektrische apparaten, plastic en kleding na gebruik nu nog vaak als afval op de stort. Als gemeente stimuleren we op het hergebruik van producten en grondstoffen om afval te verminderen” aldus de wethouder.

De gemeente is ook kritisch op haar eigen CO2 voetafdruk. In 2016 is een eerste stap genomen door de ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Nu wordt een duurzaam inkoopbeleid ontwikkeld, waarvan de circulaire doelstellingen onderdeel zijn. In de toekomst zal bij aanbesteding van bijvoorbeeld openbare werken als riolerings- of bouw- en renovatieprojecten steeds vaker hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen worden ingezet.

Advertenties uit de krant