De hoogspanningsmast bij Oostendam is niet meer nodig
De hoogspanningsmast bij Oostendam is niet meer nodig

Hoogspanningsmast verdwijnt uit Oostendam

Algemeen

RIDDERKERK - De hoogspanningsleiding over Oostendam gaat verdwijnen. Het gemeentebestuur van Ridderkerk deed op grond van recente regelgeving in februari 2020 bij Stedin het verzoek om de hoogspanningsmast in Oostendam te verwijderen. Op basis van het voorzorgbeginsel zijn hoogspanningsleidingen over bebouwd gebied niet meer gewenst. Er moet daarom gekeken worden naar verplaatsingen of het ondergronds brengen van de leidingen. 

Stedin heeft vastgesteld dat deze hoogspanningsleiding over de totale lengte verwijderd kan worden. Dat betekent dat niet alleen de mast uit Oostendam verdwijnt, maar uit de Gorzen. Het is een operatie die bovendien voor Ridderkerk voordeliger uitpakt. De gemeentelijke bijdrage voor het ondergronds brengen van de leiding was berekend op 880.000 euro. Nu er geen vervangende leiding komt blijft dit beperkt tot iets meer dan 85.000 euro. De betreffende hoogspanningsroute is geen belangrijke schakel in het netwerk van Stedin. De hoogspanningsleiding heeft voornamelijk een functie als reserveleiding, die benut wordt bij uitval op andere plaatsen.

Advertenties uit de krant