De boomrijke Kerksingel.
De boomrijke Kerksingel.

Groentest met excursie door het centrum

Algemeen

Hoe groen is het Ridderkerkse centrum? Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) wordt antwoord op die vraag gegeven tijdens een excursie van Natuurvereniging Eiland IJsselmonde.
In de Groenvisie, die in 2020 is vastgesteld, is de ambitie uitgesproken om van Ridderkerk de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te maken. Het centrum van Ridderkerk is volgens de hittestresskaart de warmste wijk van Ridderkerk. Het is een stenige omgeving, die snel opwarmt en lang warmte vasthoudt. Gevoelige mensen lopen bij hoge temperaturen een gezondheidsrisico. Minder verharding en meer groen kan helpen. Door o.a. straten en pleinen te voorzien van bomen en groene gevels. Want bomen geven schaduw en groene plekken koelen door verdamping.
Volgens de op 7 november 2019 aangenomen motie moet groen als gelijkwaardige component meegenomen worden in de afweging van belangen. Wat zien we er van terug? Oude corporatiewoningen worden gesloopt, hierdoor gaan veel plekken voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen verloren.
Op wijkbijeenkomsten geven bewoners aan dat ze hun buurt als stenig ervaren, ze willen voldoende groen in hun woonomgeving. Het Europees Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de vuistregel 3-30-300 ontwikkeld waarmee je op eenvoudige wijze kunt testen of jouw omgeving wel groen genoeg is. Als eerste, heb je vanuit je huis zicht op minimaal drie niet al te kleine bomen?
Ten tweede, heeft de buurt minstens dertig procent bladerdek? Ten derde, is op maximaal 300 meter van de woning een robuuste groene ruimte aanwezig, die geschikt is voor recreatie, wandelen en sport? Of anders gezegd bevindt zich binnen 10 minuten lopen een parkachtige omgeving van minstens 2 voetbalvelden groot ? Als je alle drie hebt afgevinkt woon je wellicht in de groenste gemeente van eiland IJsselmonde!
Genoemde aspecten worden besproken tijdens de excursie, waarvoor om 13.30 uur wordt verzameld voor het gemeentehuis op het Koningsplein. Gids is Aart van Dragt. Deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op: www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl.

Advertenties uit de krant