De FERRY tijdens de proefneming vorig jaar.
De FERRY tijdens de proefneming vorig jaar.

Elektrisch pontje zorgt voor deining op de Waal

Algemeen

Het plan om een pontje over de Waal bij de Wevershoek te laten varen, zorgt voor onrust bij roeiers, zeilers en natuurbeschermers. Ook wethouder Meij  is verrast door het plan.

Het gaat om een verbinding met de FERRY, een elektrisch pontje. Joop Veenis van het bedrijf Future Mobility Network in Delft heeft het pontje twee jaar geleden ontwikkeld, samen met ondernemer Pieter Berkman.
Er is toen een haalbaarheidsstudie gedaan naar een veer over de Waal bij de Wevershoek, maar het bleek toen te duur. Veenis en Berkman hebben de ontwikkeling van FERRY toen zelf betaald. “Omdat we geloven in het concept.”
Vorig jaar heeft FERRY bij Koudenhoorn gevaren. Volgens Veenis waren de omstandigheden daar te vergelijken met de Waal. Het water werd daar druk gebruikt, onder meer door een sloepenverhuur en een zeilvereniging.
“Het pontje is geprogrammeerd om te stoppen of te ontwijken als er ander verkeer is op het water”, legt Joop Veenis uit. Daarvoor bezit de FERRY sensoren. “Dat ken je misschien van een Tesla. Maar wij gebruiken een nog wat duurdere techniek. Die kijkt honderd meter rondom.” Het pontje is volgens hem ‘super wendbaar’.
In januari heeft de provincie het plan goedgekeurd. In februari en maart kwam er groen licht van het waterschap en Staatsbosbeheer. Verder zijn er volgens Joop Veenis nauwelijks regels waar je aan hoeft te voldoen, als je minder dan twaalf mensen wilt overzetten met een pontje.

Bezwaren
Roeivereniging Barendrecht was verrast toen er op 2 juni een informatiebijeenkomst was over het pontje. Het bestuur van de vereniging vreest voor de veiligheid van de roeiers.
“Het pontje zou gaan varen op een smal gedeelte in de Waal, in een bocht. Roeiers komen met 10 tot 15 kilometer per uur de hoek omzeilen. Met name bij ongestuurde boten levert dat gevaarlijke situaties op; je moet tegen de zon in kijken om het pontje te kunnen zien. Te meer daar het pontje maar 4 kilometer per uur vaart. Het is de vraag of het pontje bij een moment van onoplettendheid aan de zijde van de roeier deze kan ontwijken”, stelt een bestuurslid.
Ook zeeverkennersgroep Brandaen maakt bezwaar. Op zaterdag middag gaan de scouts zeilen en op de locatie van het pontje valt de wind weg door de bomen aan beide zijden. De zeilboten worden door kinderen gezeild. Met het pontje lijkt dat niet meer verantwoord.
“Alle bezwaren werden weggewuifd”, stelt een lid van de roeivereniging. Daar heeft men de indruk dat het plan wordt gesteund door een medewerker van de BAR-organisatie.
Natuurliefhebbers hebben bij de gemeente Ridderkerk bezwaar gemaakt tegen het plan. Aan de kant van het Waalbos zijn de kneu en de woudaap, twee zeldzame vogels, gezien bij de aanlegplaats.

Wat nu?
Joop Veenis hoopt half juli met de FERRY te kunnen varen, zodat recreanten er deze zomer nog gebruik van kunnen maken. De bezwaren zouden kunnen leiden tot een andere plek. Het pontje zou ook aan kunnen leggen bij het surfstrandje. Dat heeft niet de voorkeur van Veenis. Voor de toekomst vindt hij de Wevershoek een betere plek, omdat Barendrecht daar in de buurt de wijk Stationstuinen bouwt.

Ridderkerk
Het pontje zou moeten varen op het deel van de Waal dat Ridderkerks gebied is. De Ridderkerkse wethouder Peter Meij laat weten verrast te zijn door de snelheid waarmee het voetveerplan nu door de initiatiefnemer wordt uitgerold.
,,Ik hoorde pas onlangs van deze plannen en ik heb er nog veel vragen over. Daarom wil ik eerst het een en ander uitzoeken. Ik heb vragen over verantwoordelijkheden, de veiligheid, vergunningen, dat soort zaken. Ik heb de roeivereniging inmiddels op bezoek gehad en dat ook hen verteld.”
“Innovatie, ook in het vervoer, is mooi, maar het moet allemaal wel goed geregeld zijn. Ik voel me verantwoordelijk voor alle inwoners en verenigingen die hiermee te maken hebben. De belangen moeten goed worden afgewogen”, aldus wethouder Meij.

De haven aan de Noldijk in Barendrecht met links de roeivereniging en rechts Brandaen.

Advertenties uit de krant