Op deze manier de Waal oversteken is nog toekomstmuziek
Op deze manier de Waal oversteken is nog toekomstmuziek

“Pontje is zaak van waterschap en gemeente Ridderkerk”

Algemeen

RIDDERKERK/BARENDRECHT - Het college van Barendrecht is positief over het idee om een pontje te laten varen over de Waal bij de Wevershoeve. Maar er is eerst nader onderzoek nodig over de locatie en de veiligheid. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van Echt voor Barendrecht (EVB).

Volgens het college spelen vooral het waterschap en de gemeente Ridderkerk een rol bij dit project. . “De gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit deelproject van de Waalvisie op haar grondgebied Als er een vergunning moet worden verleend is dat aan het waterschap Hollandse Delta. Zij zijn de vaarwegbeheerder en toetsen het initiatief aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).”

Niet gelukkig
Roeivereniging Barendrecht maakt bezwaar tegen de komst van het pontje in verband met de veiligheid. Volgens het college zal daarover een afweging gemaakt moeten worden door de gemeente Ridderkerk. “En wethouder Van der Linden heeft recent contact gehad met zijn collega daar, die aangaf niet bepaald gelukkig te zijn met de gang van zaken rondom de realisatie van dit pontje.”
Over het laat informeren van betrokkenen over het plan, doet het Barendrechtse college geen uitspraak. Ook dat is een zaak van het waterschap en de gemeente Ridderkerk. “Wel constateren wij dat de hele gang van zaken geen positieve bijdrage levert aan het draagvlak voor dit initiatief.”

Advertenties uit de krant