Het college wil het beeld van de oude schoolhoofdenwoning niet kwijt
Het college wil het beeld van de oude schoolhoofdenwoning niet kwijt

Beeld van schoolwoning behouden

Algemeen

RIDDERKERK - Het schoolmeesterhuis van de Rehobothschool in Ridderkerk is niet meer als woning te redden. Het bijna honderd jaar oude pand zit vol met scheuren en is deels verzakt. Aan de achterzijde wordt het huis al geruime tijd gestut. Renovatie zal financieel een moeilijk verhaal worden. Het schoolbestuur wil de woning en naastgelegen garage slopen om te komen tot de gewenste uitbreiding van het schoolplein. Eerder werd de school uitgebreid, waarvoor een deel van het plein werd opgeofferd.

Het college van Ridderkerk wil inzetten op behoud van de gevel van de schoolmeesterwoning. Het schoolplein kan dan worden vergroot, terwijl het beeld vanaf de Verlengde Kerkweg niet zal veranderen. “De schoolhoofdenwoning is een kenmerkend restant van de geschiedenis van het Christelijk onderwijs in Ridderkerk” zo motiveert het college het besluit om te proberen om het gezicht van het huis niet verloren te laten gaan.

Hoge historische waarde
Het huis bij de Rehobothschool is rond 1925 gebouwd. Het oorspronkelijke schoolgebouw werd in 1977 gesloopt ten faveure van nieuwbouw. De schoolwoning is een voorbeeld van het oeuvre van voormalig gemeentearchitect G. Bulsing, die ook een bouwbedrijf in Ridderkerk had. In de Cultuurhistorische Waardenkaart voor het centrum van Ridderkerk, die in 2016 is opgesteld is aan het huis een “hoge historische waarde” toegekend. Twee andere panden aan de Verlengde Kerkweg die in hetzelfde rapport deze kwalificatie kregen hebben inmiddels de status van gemeentemonument gekregen. Voor het schoolmeesterhuis heeft het college die stap niet gezet, waarschijnlijk vanwege de slechte bouwkundige staat.

Bijzonder metselwerk
Volgens de cultuurhistorische waardenkaart ligt de waarde van de oude schoolwoning vooral in de ligging en zorgvuldige architectuur met bijzonder metselwerk.
Om dit historische beeld van de vroegere Kerkweg te behouden wil het college inzetten op een operatie om de gevel van de schoolhoofdenwoning te redden. In opdracht van de gemeente heeft architetenbureau Arconiko drie scenario’s voorgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van behoud van de voorgevel en een zijgevel, waarbij met een dak een overdekt plein mogelijk is, al of niet met ‘tribunes’ als zitplaatsen. Een andere optie is het bouwen van opslagruimte/lesruimte tegen de oude gevel.

Het college geeft de voorkeur aan een pleindeel met tribunes achter de gevel. De school kan 70.000 aan deze pleininrichting bijdragen. Voor de gemeente zal het een investering van zo’n 300.00 euro zijn. Een voorstel hiervoor moet nog naar de gemeenteraad. “Een van de laatste oudere gebouwen langs de Verlengde Kerkweg behouden we. Ook ontstaat er een veiligere, brede toegang naar het plein van de school. De school wordt hierdoor zichtbaar vanaf de Verlengde Kerkweg” aldus het college over dit voorstel.

De haalbaarheid van dit scenario is nog niet zeker. Er moet nog een funderingsonderzoek gedaan worden. Het resultaat hiervan wordt tegen het einde van de zomer verwacht. Het kan van invloed zijn op de bouwkundige mogelijkheden en de investeringen die gedaan moeten worden om de gevel te redden.

Advertenties uit de krant