Steigers in de Waal zijn niet gratis
Steigers in de Waal zijn niet gratis

Betalen voor steigers in de Waal

Algemeen

RIDDERKERK - Bezitters van steigers in de Waal zijn onaangenaam verrast door een brief van waterschap Hollandse Delta, waarmee medegedeeld is dat voor gebruik van grond van het waterschap betaald moet worden. Het Waalwater is eigendom van het waterschap en daarom kan er een rekening volgen voor steigers die boven het water zijn gebouwd. Ook voor stukjes grond langs de Waal kan mogelijk een claim volgen.

Het aanschrijven van eigenaren van percelen langs de Waal en/of steigers vloeit voort uit het Project Grond- en watergebruik, waarmee het waterschap een einde wil maken aan oneigenlijke gebruik. Een uitgebreide inventarisatie leerde drie jaar geleden in de schatting dat op er op ruim 3400 plekken in het waterschapgebied “derden gebruikmaken van grond van het waterschap”. Het is de basis voor een meerjarenoperatie, waarmee Hollandse Delta deze zaken wil recht trekken.

Twee jaar geleden werd met de uitvoering gestart in de Hoeksche Waard. Dit jaar is IJsselmonde aan de beurt. Het resulteert in deze regio vooral in brieven naar bewoners en grondbezitters langs de Waal in Rijsoord, Heerjansdam, Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Een verrassende claim voor bezitters van steigers en boothuizen, die soms al meer dan veertig jaar aan de boorden van de Waal staan. Ook bewoners die hun steiger met hun woning hebben gekocht zijn onaangenaam verrast. De rekening kan behoorlijk oplopen. Voor een steiger met een lengte van vier meter wordt bijvoorbeeld 150 euro per jaar in rekening gebracht.

Oneerlijk
Om hier onderuit te komen zullen de bezitters zelf moeten bewijzen dat ze eigenaar zijn van het betreffende stukje grond. Dat zal in de praktijk niet meevallen, want het waterschap heeft zich voor de claims gebaseerd op gegevens van het Kadaster. Een woordvoerder van Hollandse Delta benadrukt dat gebruikers vaak ten onrechte een stukje grond of steiger als hun eigendom beschouwen: “Vaak is er geen kwade opzet in het spel. Maar het is oneerlijk ten opzichte van mensen die wel bij het waterschap een verzoek hebben gedaan voor gebruik van grond en daar ook voor betalen. Mensen die dat niet hebben gedaan mogen we niet belonen met gratis gebruik.”

De procedure om dit te beëindigen wordt ingeleid met een brief, waarin staat dat er een verschil is tussen de situatie zoals die volgens het Kadaster is en de feitelijke situatie. Daarna worden vragen gesteld over eventueel gewenste voortzetting van dit gebruik. Zo nodig worden persoonlijke gesprekken gevoerd om te komen tot een overeenkomst. Voor stukjes grond die het waterschap niet nodig heeft kan het komen tot koop. Voor steigers die niet weggehaald worden kan jaarlijks een rekening komen. Tenzij het tegendeel bewezen kan worden.

Advertenties uit de krant