Het mogelijke toekomstbeeld van de oude Kerksingel
Het mogelijke toekomstbeeld van de oude Kerksingel

Vrees voor aantasting van oude kern

Algemeen

RIDDERKERK - Bewoners van het oude centrum van Ridderkerk verzetten zich tegen aantasting van dit cultuurhistorische gebied. Ze zijn niet tegen herbouw op de plek van een huidige flat aan de Blaak, maar zien in het bouwplan van Wooncompas verlies van de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de historische kern.

Twee bewoners van de Kerksingel hebben die vrees deze maand kenbaar gemaakt in een raadscommissie. Een van de insprekers liet daarbij een foto zien met het toekomstbeeld van de monumentale woningen. Daarbij werd ook duidelijk dat de bewoners zich niet gesteund voelen door de gemeente. Na eerder te zijn gebotst met de woningstichting die niet voelt voor aanpassingen, hebben ook de reacties richting gemeente niet tot wijzigingen in het plan geleid. Bewoners van de Kerksingel en Schepenstraat plus omliggende straten begrijpen niet dat de wethouder meegaat in deze “ernstige bedreiging” van het dorpshart. Ze vinden het bijzonder kwalijk dat wordt toegestaan dat er buiten het bouwvlak gebouwd mag gaan worden, waardoor de nieuwe flat dichterbij de Kerksingel komt. Bovendien komt nu het grootste deel van de galerijen aan de achterzijde, waardoor er letterlijk een ander licht komt achter de oude bebouwing.
Alles wat tot nu toe ingebracht is, is tot nu toe afgewezen. Ook een dringend advies van het wijkoverleg heeft niet tot verschuiving geleid. Bewoners voelen zich allesbehalve serieus genomen: “Gesprekken met betrokken bewoners werden afgezegd en bij de zitting van de geschillencommissie bleef de stoel van de gemeente leeg” aldus inspreekster Astrid Punselie.

Bedreiging voor oude bomen
Een bomenexpert verwacht dat alle oude bomen in de groene zone tussen de Kerksingel en de nieuwbouwflat dood zullen gaan als gevolg van de sloop- en saneringswerkzaamheden.
De bewoners willen daarom beschermende maatregelen. Ook de erfgoedcommissie heeft geadviseerd om de groenstrook te beschermen: “De aanwezige groene zone tussen de oude kern en de naoorlogse bebouwing verzacht de grens van het cultuurhistorisch waardevolle gebied.” Bewoners willen ook dat met beschermingsmaatregelen scheurvorming in de oude panden voorkomen wordt. Kort na de commissievergadering kwam het antwoord per brief: men gaat het niet doen.

Advertenties uit de krant