Herfst in het Oosterpark
Herfst in het Oosterpark Foto: Aart van Dragt

Natuurexcursie in Oosterpark

Algemeen

RIDDERKERK - Op zaterdag 8 oktober organiseert Natuurvereniging Eiland IJsselmonde een excursie in het Oosterpark. Natuurgids Aart van Dragt start om 13.00 uur op de parkeerplaats nabij de kinderboerderij; Oosterparkweg 17, 2986 AJ Ridderkerk. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Opgeven is niet nodig.

Het park staat hoogst waarschijnlijk aan de vooravond van een grote verbouwing. De bedoeling is dat er een geluidsscherm langs de A15 wordt gebouwd en dat de honk- en softbalvereniging de Rowdies er een extra sportveld bij krijgt. Bij elkaar betekent dat een forse ingreep in deze hoek van het park. Hoe het er uit komt te zien is nog onduidelijk. Want het plan waarmee de gemeenteraad in 2021 instemde is in 2022 door de nieuwe coalitie naar de prullenbak verwezen. De geplande ontwikkeling in het Oosterpark zal worden heroverwogen, waarbij aandacht is voor het behoud van het park en het Essenlaantje. De excursie staat in het teken van de herfst.

Het Oosterpark is 2 km lang en 300 meter breed en heeft een oppervlakte van 64 ha. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 werd aangelegd. Dit deel van het park is aangelegd als een landschapspark. Bochtige paden voeren langs grasvelden, wateren en dichte bosjes. Een deel van de eerste aanplant is inmiddels verdwenen, er zijn jonge bomen en struiken toegevoegd. De populieren die bleven zijn inmiddels uitgegroeid tot kolossale bomen.

Ten oosten van de kinderboerderij ligt een heel ander deel dat na 1982 is aangelegd.
Vlakbij de kinderboerderij zijn een paar prachtige plassen gegraven die ook de functie hebben om bij stortbuien het overtollige water uit Drievliet op te vangen.
In 2010 is een extra watergang aangelegd die het water via een biologisch plantenfilter naar de zwemplas voert. Oever- , waterplanten en riet nemen veel voedingsstoffen op en dat komt de waterkwaliteit ten goede. Helaas komt het nog steeds voor dat in warme zomers het zwemmen in de plas afgeraden moet worden i.v.m. de aanwezigheid van blauwalg.

Wie in oostelijke richting verder wandelt, komt langs verschillende rechthoekige bosvakken en kaarsrechte sloten. De bomen staan veel te dicht op elkaar om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Het is wenselijk dat ingrepen in dit deel van het park tevens worden aangegrepen om het oostelijke deel van het park om te vormen met het doel de belevingswaarde van het park te vergroten. Het park kan aantrekkelijker gemaakt worden voor mens en dier door het creëren van geleidelijke overgangen van bos, via struiken naar bloeiende velden. Wateren met langzaam aflopende oevers begroeid met water- en oeverplanten verbeteren de waterkwaliteit. Of en wanneer de werkzaamheden zullen beginnen valt nog niet te zeggen.

Advertenties uit de krant