Er is kritiek op de keus om fietsers naar deze weg te brengen
Er is kritiek op de keus om fietsers naar deze weg te brengen

Vertraging door vele vragen op ontwerp Erasmuslaan

Algemeen

RIDDERKERK - Het herinrichtingsplan voor de Erasmuslaan in Het Zand heeft veel vragen en kritische reacties losgemaakt. Het aantal reacties op het voorlopig ontwerp is zo groot dat het meer tijd kost om dit allemaal te verwerken.

Dit heeft de projectleider in een brief aan omwonenden laten weten. Het plan is om de verkeersveiligheid op de Erasmuslaan te vergroten. In het ontwerp zijn hiervoor verhoogde kruisingen en een vrij liggend fietspad getekend. Het voorgestelde fietspad voor twee richtingen loopt echter niet over de hele lengte van de Erasmuslaan. In dit plan worden de fietsers twee keer afgeleid naar twee stukken parallelweg, waar het smal is door aan beide zijden geparkeerde auto’s. Bewoners vragen zich af waarom er niet gekozen is voor een doorlopend fietspad of gewoon een fietspad aan beide kanten. Tegenstanders van een tweerichtingenfietspad voelen zich gesterkt door het standpunt van de Fietsersbond, die geen voorstander is van fietspaden met twee richtingen: “Op fietspaden heb je veel inhaalbewegingen. Het rijden op de verkeerde helft leidt tot ongemak en gevaarlijke situaties. Bovendien zijn automobilisten uit zijstraten niet altijd bedacht op fietsers uit twee richtingen.”
De Fietsersbond ervaart ook dat gemeenten vaak kiezen voor een tweerichtingenpad om geld en ruimte te besparen. Ook bewoners menen met de opzet voor de Erasmuslaan geld voor veiligheid gaat. Volgens de projectleider worden alle reacties op het ontwerp besproken met de verantwoordelijke beheerders: “Ze worden beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid”. Eventuele wijzigingen zullen eerst met de verkeerswerkgroep besproken worden. Dit is tegen het zere been van bewoners, die zich niet door deze werkgroep vertegenwoordigd voelen.

Advertenties uit de krant