De kantoorruimte bij De Fakkel wordt het onderdak van de Social Store
De kantoorruimte bij De Fakkel wordt het onderdak van de Social Store

Social Store wil hulp op maat bieden

Algemeen

RIDDERKERK - Ridderkerk krijgt een “social store”, die breed wil helpen bij maatschappelijke noden. De initiatiefnemer, het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, wil in samenwerking met andere organisaties hulp op maat bieden aan minima, vluchtelingen en anderen die het financieel en/of sociaal moeilijk hebben. Social Store Ridderkerk zal op 1 januari 2023 van start te gaan.

De oprichters van de Social Store willen zorgen voor de uitgifte van persoonlijke verzorgingsproducten, dieetproducten, dierenvoering en aanvulling op maat van de wekelijkse boodschappen. Voor mensen met een kleine beurs wil men ook een ontmoetingsmogelijkheid bieden met een huiskamer met koffie en thee, spreekuren en hulp met formulieren en procedures. “We willen graag samenwerken met organisaties die zich ook voor deze doelgroep inzetten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het plaatje compleet wordt. De hiaten in de hulpverlening die er nu zijn kunnen we opvullen” zegt medeoprichter Constantijn Rijsdijk.

Spreekuren
Het idee voor de Social Store is geboren nadat bekend werd dat het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) haar lokaal in de voormalige huishoudschool moest verlaten. Deze ruimte werd gebruikt voor intakes van hulpvragen en uitgiftepunt van de Voedselbank de afgelopen 18 jaar. De Stichting Eritreeërs Ridderkerk en Stichting Multicultureel Ridderkerk hadden er ook hun activiteiten.
Onder de vlag van de Social Store kan dit allemaal doorgaan met daarnaast uitbreiding van activiteiten zoals ontmoetingsmogelijkheden, gezamenlijk eten en voor iedereen toegankelijke koffieochtenden.

Laagdrempelig
“We willen laagdrempelig zijn voor mensen die hulp en advies nodig hebben om te voorzien in hun levensonderhoud en begeleiding nodig hebben op het gebied van schulden, armoedebestrijding, educatie, integratie en participatie. Onze uitdaging is om met antwoorden op maat te komen” stelt Constantijn Rijsdijk.
De Social Store wil dit doen in samenwerking met organisaties die al voor deze doelgroepen in Ridderkerk actief zijn. De initiatiefnemers hopen de onderlinge samenwerking te bevorderen om maximale resultaten te kunnen bereiken: “Niet ieder voor zich, maar samen voor allemaal”.

Uitgiftepunt
De Social Store wordt ondergebracht in de voormalige kantoorruimte van Sport en Welzijn naast sportcentrum De Fakkel. De organisatie krijgt hier verschillende spreekkamers, opslagruimte en ontmoetingsruimten ter beschikking. Hier komt ook het uitgiftepunt van artikelen die vaak niet gekocht (kunnen) worden door de doelgroep, zoals bijvoorbeeld contactlensvloeistof, brilpoetsdoekjes, luiers en billendoekjes. Met vrijwilligers wordt nu hard gewerkt aan de inrichting van het gebouw. De eerste sponsor voor de Social Store is inmiddels gewonnen, maar meer bijdragen zijn welkom.

Sponsors en giften
Particulieren, organisaties en bedrijven die zich aangesproken voelen en dit initiatief willen steunen kunnen mailen naar het mailadres ridderkerk@social-store.nlMaarten de Keizer, verantwoordelijk voor de fondsenwerving, zal dan contact opnemen. Giften kunnen gestort worden op banknummer NL73RABO0351313923 t.n.v. S.D.P.R.K. (Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken) o.v.v. ‘Social Store’.


Advertenties uit de krant