Er komen betere routes voor de zalm
Er komen betere routes voor de zalm

Waterschap investeert in visstand

Algemeen

RIDDERKERK –.Waterschap Hollandse Delta investeert de komende vijf jaar drie miljoen euro in vismigratie. Dat besloot het algemeen bestuur gisteravond unaniem. Verbeterde vismigratie is belangrijk voor bijvoorbeeld paling en zalm. Het waterschap realiseert concreet vier vismigratieroutes en maakt een start met nog twee routes.

Heemraad Dorenda Gerts: “Het leefgebied voor vis is in ons werkgebied erg versnipperd in peilgebieden. We gaan nu vismigratie meer mogelijk te maken. De Hollandse Delta aan het eind van de grote rivieren op de scheiding van zoet en zout water, het werkgebied van ons waterschap, is voor veel migrerende vissen een erg belangrijk gebied.”

Aangepast onderhoud
Het waterschap werkt de komende jaren aan verbetering van de waterkwaliteit, de onderwaternatuur en de visstand. Het waterschap doet dit met aangepast onderhoud, natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke pompen en gemalen en vispassages bij stuwen. Ook wil het waterschap extra maatregelen nemen voor meer soorten waterplanten en meer vissoorten.

Een motie voor weloverwogen visbeleid, zorgvuldige investeringen en overleg met belanghebbenden waaronder de agrarische sector werd door het dagelijks bestuur overgenomen.

Advertenties uit de krant