De oude flat aan de Blaak is al deels gesloopt
De oude flat aan de Blaak is al deels gesloopt

Maatvoering Blaakplan ter discussie

Algemeen

RIDDERKERK - Twaalf bewoners van de Kerksingel zorgden dinsdag voor een lange avond bij de commissie bezwaarschriften. Ze vechten de omgevingsvergunning voor de bouw van 30 nieuwe appartementen aan de Blaak aan.

De bewoners zien de nieuwbouw op de plek van een oude flat als “een aantasting van het oude dorpsgezicht”. Gevolgen van dit plan zijn naar hun mening niet beoordeeld en de risico’s niet getoetst. Er is vrees voor trilling schade als gevolg van de bouw, schade aan het groen en problemen met de afwatering door het andere bouwvolume. 

Vrijstellingen
Het nieuwbouwplan valt binnen de regels van het bestemmingsplan. Het college heeft wel gebruik moeten maken van binnenplanse vrijstellingen om het mogelijk te maken. Volgens advocaat Ronald Nooijen is de gemeente hiermee te ruimhartig geweest. Er is teruggevallen op twee afwijkingsregels, die naar zijn mening niet in elkaars verlengde gebruikt mogen worden. “Je mag de bouwgrens met maximaal drie meter overschrijden. Dat bekent niet dat je de bouwgrens mag verleggen en op basis van een ander artikel een verdere overschrijding mogelijk is” vat hij het geschilpunt samen.
Het tweede artikel dat is toegepast biedt ruimte voor extra uitbouw van maximaal 2½ meter. Opgeteld is er volgens de advocaat nu sprake van ruim 3,40 m: “37% breder dan het huidige gebouw.”
Juist het dichterbij komen van het gebouw is het gruwelbeeld van de bewoners. Zij zien privacyverlies en vrezen voor licht- en geluidoverlast omdat de galerijen van de flat niet aan de straatzijde komen.

Bouwpeil
Discussie is er ook over de hoogte van het gebouw. De singelbewoners claimen dat het hoger wordt dan de oude Blaakflat, terwijl de gemeente stelt dat de dakrand lager wordt. Een andere berekening van de peilmaat ligt eraan ten grondslag. De begane grond komt hierdoor iets lager. Aanvullende informatie moet duidelijk maken of dit niet strijdig is met het bestemmingsplan.

Advertenties uit de krant