Nog geen lekker paadje voor fietsers
Nog geen lekker paadje voor fietsers

Fietsverbinding blijft uit

Algemeen

RIDDERKERK - Een fietsverbinding tussen het Nieuwe Zand en de Middenmolendijk in Ridderkerk laat op zich wachten. Verschillende keren is er bij het dijktalud aan gewerkt, maar de werkzaamheden zijn steeds weer stilgelegd. Reeds aangelegde stoepranden zijn verdwenen. 

Het uitblijven van de aansluiting op de dijk halverwege de nieuwbouwwijk verbaast fractievoorzitter Karin Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk. Zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. “Dit stuk ligt al geruime tijd braak en volgens onze waarneming zijn er al meerdere pogingen gedaan om te starten met de aanleg hiervan. Volgens omwonenden zouden de werkzaamheden steeds stilgelegd zijn omdat de bocht die gecreëerd moet worden te gevaarlijk zou zijn” stelt Kayadoe.

Alternatief?
Zij wil nu exact weten hoe vaak er is gestart, hoeveel werktekeningen er inmiddels zijn geproduceerd en wat dit allemaal bij elkaar heeft gekost. Specifiek wordt gevraagd naar de werktekening die nu zou voorliggen. Dit vraagt om het graven in een privétuin in verband met een gasleiding.
De fractievoorzitter van Leefbaar vraagt zich af of niet als alternatief is gekeken naar een tunneltje als doorsteek naar het fietspad langs de dijk, zodat een te steile klim/daalhoek kan worden voorkomen.

Advertenties uit de krant