Afbeelding

Collecteren voor Amnesty

Algemeen

RIDDERKERK - Amnesty International is op zoek naar mensen die mee willen helpen met de collecte in Ridderkerk. Van 12 tot 18 maart 2023 gaan de collectanten de straat op om geld op te halen voor Amnesty.

Amnesty is blij met elk uurtje dat iemand collecteert. Sommige mensen gaan een paar avonden de huizen langs, anderen een paar uurtjes overdag. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je wilt collecteren. Alle beetjes helpen. De collectecoördinator in de buurt neemt contact op met de mensen die zich aanmelden. Samen wordt besproken hoe en waar gecollecteerd gaat worden.

Onafhankelijk
De collecte is voor de mensenrechtenorganisatie Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, neemt Amnesty voor acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom zijn de collecte én de collectanten zo belangrijk.
Aanmelden als collectant kan via: www.amnesty.nl/collect) kies voor ‘informatiepagina collectanten’ of bij Wil Wendrich van de lokale Amnestygroep: 0180-487050 / 06 82066497 of wil.wendrich@planet.nl.

Advertenties uit de krant