Afbeelding

Meerdere wijkoverleggen gingen over de scheef

Algemeen

RIDDERKERK - Er zijn bij meerdere wijkoverleggen grenzen overschreden. Dat heeft wethouder Fleur Stip geantwoord op vragen van de ChristenUnie en Pvda/GroenLinks, die willen weten waarom de ambtelijke stekker uit de wijkoverleggen is getrokken.

Volgens de wethouder zijn bij meerdere wijkoverleggen bejegeningen geuit die een verhitte discussie te boven gaan. “Het college staat voor zijn medewerkers. Wanneer die het signaal afgeven dat de grens is bereikt, dan handelen we daar naar” aldus de wethouder over het opschorten van de ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen.
De voorzitters van de wijkoverleggen herkennen zich niet in dit verhaal. Zij willen dat wordt onderzocht waar en op welke momenten het fout is gegaan. Wethouder Stip zegt dat dat de wijkregisseurs regelmatig de grenzen hebben aangegeven en zich opgeworpen hebben om de grenzen van ambtenaren te bewaken.

Geen aantallen
In hoeveel wijkoverleggen het fout is gegaan wil de wethouder niet laten weten. ChristenUnie-fractievoorzitter Robert Kooijman vroeg hier vorige week in de raadsvergadering nadrukkelijk naar. Fleur Stip wil dat in het midden houden “omdat anders te herleiden is om welke wijkoverleggen het gaat”.
Met de voorzitters van de wijkoverleggen wordt nu gesproken over wat er fout is gegaan en hoe het verder moet. Er hebben al individuele gesprekken plaatsgevonden. Binnenkort wil de wethouder met alle voorzitters om de tafel.

Doorontwikkeling
Het college heeft al eerder laten weten dat de wijkoverleggen niet op dezelfde voet verder kunnen. De incidenten zijn volgens burgemeester en wethouders niet de reden om het nu over een andere boeg te willen gooien. Gewezen wordt op twee evaluatierapporten, waarin doorontwikkeling van de wijkoverleggen is aanbevolen. Hangende de discussie over nieuwe participatievormen worden de vergaderingen van de wijkoverleggen niet onmogelijk gemaakt. Weliswaar nog steeds zonder ambtelijke ondersteuning, maar de gemeente neemt zoals voorheen de kosten van de vergaderruimte voor rekening. In een brief aan de gemeenteraad hebben de voorzitters van de wijkverenigingen kenbaar gemaakt dat zij door willen met de overleggen in de huidige vorm.

Advertenties uit de krant