Afbeelding

Nieuwe burgemeester bekend op 15 maart

Algemeen

RIDDERKERK - De gemeenteraad van Ridderkerk houdt op woensdag 15 maart een besloten vergadering over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester. Na een pauze wordt daarna een (korte) openbare vergadering gehouden. Daarin wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbeveelt voor een benoeming

Voor het burgemeesterschap van Ridderkerk hebben 14 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio mei 2023 in functie treden.

De sollicitanten – 4 vrouwen en 10 mannen– variëren in de leeftijd van 39 tot en met 60 jaar. Van de 14 sollicitanten hebben 10 sollicitanten een achtergrond als (oud)wethouder, dan wel (oud)burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

De Commissaris van de Koning heeft uit deze sollicitanten de kandidaten geselecteerd die voldoende capabel zijn. De vertrouwenscommissie heeft gesprekken met al deze kandidaten gevoerd. Er zijn nu twee kandidaten overgebleven, die op 15 maart met de aanbevelingen van de vertrouwenscommissie aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Na de stemming achter gesloten deuren wordt de naam van de nieuwe burgemeester bekend gemaakt.

Advertenties uit de krant