Uitsnede van verkavelingsplan op plek van oude manege
Uitsnede van verkavelingsplan op plek van oude manege

Woningbouw bij voormalige manege Pruimendijk mag door

Algemeen

RIDDERKERK - De bouw van acht woningen op de plek van de voormalige manege Waalzicht aan de Pruimendijk kan doorgaan. Een omwonende maakte bezwaar tegen het plan, omdat woningbouw op die plek in strijd zou zijn met gemeentelijk en provinciaal beleid. Daarin staat dat met bebouwing in dit gebied langs het water voorzichtig moet worden omgegaan, om het karakter en de landschappelijke waarde niet teveel aan te tasten. De Raad van State heeft al zijn bezwaren verworpen.

Beleid van overheden bestaat vaak uit goede voornemens. Maar echt harde afspraken bevat het meestal niet. Van beleid kan ook worden afgeweken als dat goed uitkomt. Dat is in dit geval ook gedaan bij de zogeheten Waalvisie. Volgens dit beleid van diverse gemeenten langs de Waal, waaronder Ridderkerk, moet de Waal zichtbaar en bereikbaar zijn voor recreanten en voorbijgangers. De Waal mag niet verstopt raken achter bebouwing.

Waalvisie
Volgens de Raad van State wordt de Waal door het bouwplan voor de acht woningen minder zichtbaar vanaf de Pruimendijk en daarmee is dat plan in strijd met de Waalvisie. Precies zoals de omwonende ook betoogde. Toch vindt de Raad dat het bouwplan kan doorgaan, omdat door de aanleg van een pad achter de woningen de Waal bereikbaar wordt voor recreanten. Op dit onderdeel voldoet het wel aan de Waalvisie.

Provinciale beleid
Volgens de omwonende verandert het karakter van het gebied ook ingrijpend door de bouw van de acht woningen. Provinciale regels verbieden een transformatie van gebieden zoals hier langs de rivier.

Maar de Raad vindt net als de gemeente dat eerder sprake is van aanpassing van het gebied dan van transformatie. Bij transformatie gaat het om veel grootschaliger projecten zoals de aanleg van een hele woonwijk of een bedrijventerrein die het karakter van een plek langs de rivier veel sterker aantasten. Daarom valt dit kleine bouwplan niet onder een provinciaal verbod. “Die verandering is niet zo wezenlijk dat daardoor een heel nieuw landschap ontstaat” oordeelt de Raad van State. Er is geen beroep mogelijk tegen deze uitspraak, zodat er niets meer in de weg staat om dit plan te realiseren.

Advertenties uit de krant