Wethouder Peter Meij plaatse samen met stadsecoloog Daan van der Sluis het eerste informatiebordje in het Reyerpark.
Wethouder Peter Meij plaatse samen met stadsecoloog Daan van der Sluis het eerste informatiebordje in het Reyerpark.

Bordjes met informatie over maaien geplaatst

Algemeen

RIDDERKERK - Op steeds meer plaatsen in Ridderkerk maakt glad gemaaid gras plaats voor kruidenrijke bermen. Op woensdag 13 september plaatste wethouder Peter Meij samen met stadsecoloog Daan van der Sluis het eerste informatiebordje hierover in het Reyerpark. 

De bordjes worden neergezet op plaatsen waar de gemeente het maaibeheer heeft aangepast. De QR code op het bordje leidt naar een webpagina met meer informatie over het hoe en waarom.

Ridderkerk gaat voor groen
Afgelopen jaar is de gemeente gestart met de campagne Ridderkerk gaat voor groen. In de campagne wordt aandacht besteed aan de diverse maatregelen die we nemen en waarom. Vanuit de Groenvisie en Werken vanuit ecologie is een plan opgesteld om de komende jaren te werken aan het herstellen van de biodiversiteit. Het doel is om meer variatie in de natuur in Ridderkerk te realiseren en te zorgen dat het groen elkaar goed aanvult. Het vergroenen van de woonomgeving zorgt voor een beter ecosysteem, minder hittestress en minder wateroverlast.

Kruidenrijke bermen
Op diverse plaatsen in Ridderkerk maaien we nu minder, zodat kruiden de kans krijgen te groeien. Dit trekt onder andere bijen en hommels aan. Door bordjes neer te zetten op die plaatsen informeren we onze inwoners ter plekke over ons maaibeleid en de gedachten daarachter.

Advertenties uit de krant