Een speelse voorstelling over het werken met vrijwilligers
Een speelse voorstelling over het werken met vrijwilligers

Rode loper voor vrijwilligers

Algemeen

RIDDERKERK - Op dinsdagavond 14 november werden tijdens de humoristische en interactieve voorstelling “Rode loper uit, achterdeur dicht’ de resultaten van het onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in Ridderkerk gepresenteerd. Ruim 80 deelnemers hebben de interactieve voorstelling bijgewoond.

Werktheater Durven & Doen liet middels hun interactieve voorstelling zien hoe je vrijwilligers vindt en bindt op een nieuwe manier. In herkenbare sketches werd het vrijwilligersbeleid onder de loep genomen.

Vergrijzing
Uit het onderzoek van Facet Ridderkerk kwam naar voren dat het aantal vrijwilligers bij de helft van de respondenten stabiel blijft en dat het bij deel afneemt of vergrijst. Twee van de drie organisaties willen samenwerken met andere organisaties.
De meeste organisaties geven aan toegankelijk te zijn voor iedereen. Het grootste gedeelte van de vrijwilligers zijn 60+‘ers. Organisaties zoeken liever wat jongere vrijwilligers onder de 60 jaar. Een kwart van de organisaties maakt zich zorgen over hun bestaan op de lange termijn.

Flex-poule
Facet Vrijwilligerswerk wil in het nieuwjaar een Flex-poule opzetten. Vrijwilligers die zich eenmalig of kort willen inzetten kunnen hier actief zijn. Het is vooral bedoeld om evenementen en kortdurende activiteiten te ondersteunen.

Advertenties uit de krant