Tekening van de wedstrijdbaan in Slikkerveer
Tekening van de wedstrijdbaan in Slikkerveer

Internationale schaatswedstrijden bij Slikkerveer

Algemeen

Op 19 januari 1887 was Slikkerveer het decor van internationale schaatswedstrijden. Het was ook het eerste Nederlandse schaatskampioenschap. Helaas werkte het weer niet mee. Eerst zag het er nog wel goed uit, maar invallend ‘onmeedoogend dooi weder’, afgewisseld door vriesweer, maakte dat de wedstrijddatum steeds meer opgeschoven moest worden.

rubriek Stichting Oud Ridderkerk

Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 januari: Het ijsveld leverde een bedroevend schouwspel op in verhouding met Zondag. Was toen alles vol beweging en opgewektheid, thans hoorde men niet ander dan: “Het ziet er treurig uit!” “Welk een schade!”. Zoowel het een als het ander is waar. Het ijs is zacht en op verscheidene plaatsen staat water, zoodat het met recht een glibberige, waterachtige vlakte is. Ook de hardrijders klagen over de baan.”

De krant doet uitgebreid verslag van de wedstrijddag: Op het terrein is in het midden der baan een tribune opgericht voor de Koningin, waarop de vlaggen van Nederland, Oranje, Waldeck Pyrmont en Pruisen wapperen. Heden komt H.M. de Koningin zeker niet, doch omtrent morgen was nog niets beslist. Thans kan echter niet met zekerheid gezegd worden, dat Zij niet komt, daar hoogswaarschijnlijk de wedstrijd mo­gen niet zal doorgaan. Hedenmiddag zal het bestuur eene beslissing nemen.

De burgemeester van Ridderkerk was met zijn keten omhangen met het geheele gemeentebestuur mede op het terrein aanwezig. Ook voor de bemoeiingen van het hoofd dezer gemeente en die zijner inferieuren, is het te betreuren, dat de feeste­lijkheid op zoo noodlottige wijze in ‘t water valt. Een politieman vertelde dat zij 16 dagen en even zooveel nachten de baan achtereenvolgens nauwlettend bewaakt hadden.

Om half een werd de baan opnieuw afgeschept en het publiek gelegenheid gegeven de baan glad te rijden. Tegen één uur kwam een zwaren damp opzetten met regen, waardoor de stemming droefgeestiger werd. Bekende rijders Werner en Hagen [alhoewel hij niet aan de wedstrijd deelnam wegens ziekte/ddew], trekken algemeen de aandacht. De laatste mét koperen schaatsen. De eerste, die doofstom is, verricht prachtige toeren op de schaatsen tot groot genoegen van het publiek. Om 1.10 u nam de wedstrijd voor de heeren liefhebbers op het Meesterschap van Nederland [=amateurkam-pioenschap van Nederland/ ddew] een aanvang.

De aangekondigde wedstrijd voor de beroepsrijders om het kampioenschap van Nederland met medailles en prijzengelden kon door de ingevallen dooi niet doorgaan. En is dat jaar niet meer gehouden. In het gedenkboek van de Koninkijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond 1887-1888 wordt nog een opmerking gemaakt over de wedstrijd in Slikkerveer: Wat de consumpties betreft werd door Groningen de wens uitgesproken het voortaan zuiniger aan te doen. Penningmeester Manus Kolff die tot dan toe de financiële touwtjes strak in handen had gehad, weerde de opmerking af met erop te wijzen dat “deze enorme uitgave grootendeels was te wijten aan de droge kelen en hongerige magen van ponteniers en veldwachters, terwijl de internationale wedstrijd te Slikkerveer voor beroepsrijders, volgenden daags na dien voor amateurs wegens ingevallen dooi, niet was doorgegaan”. De onkosten waren gemaakt, terwijl de inkomsten uitbleven.

Advertenties uit de krant