Presentatie van het nieuwe inrichtingsplan
Presentatie van het nieuwe inrichtingsplan

Over een andere boeg voor Erasmuslaan

Algemeen

RIDDERKERK - Dinsdagavond is het nieuwe inrichtingsplan voor de Erasmuslaan in Ridderkerk gepresenteerd tijdens een inloopavond voor bewoners. Volgens wethouder Peter Meij (verkeer) is het nieuwe ontwerp zo’n 90 procent anders dan de eerder gemaakte tekeningen.

Het oude ontwerp kreeg veel kritiek van omwonenden en gebruikers van de hoofdweg van ‘t Zand, waaronder de RET. In de nieuwe opzet is het tweerichtingenfietspad naar de andere zijde van de weg gebracht. In tegenstelling tot het eerdere plan maakt dit een doorlopend fietspad over de hele lengte van de Erasmuslaan mogelijk. Bovendien gaat er met de keus voor deze kant minder groen verloren en is er geen verlies van parkeerplaatsen. Wel staan op twee stukken van de route enkele bomen ter discussie. De definitieve uitwerking moet duidelijk maken of ze kunnen blijven staan of moeten worden verplaatst. Verplaatst wordt zeker een bushalte. 

Inrichting naar richtlijnen van GOW30-weg

De Erasmuslaan wordt ingericht naar de richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen met 30 km/uur. Deze GOW30-richtlijnen zijn dit jaar opgesteld en Ridderkerk is een van de eerste gemeenten die een weg met deze normen gaat vormgeven.

Belangrijkste verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat de Erasmuslaan een voorrangsweg wordt. Om te voorkomen dat de weg daarmee een racebaan wordt (en het te hard rijden blijft) gaat de rijbaan van zeven naar zes meter breedte. Bovendien komen er bij acht kruisingen licht verhoogde plateaus en drempels nabij de rotondes van de Vlietlaan en Donkerslootweg. Het fietspad voor beide richtingen wordt drieënhalve meter breed.
Het huidige asfalt van de Erasmuslaan blijft grotendeels liggen. Er wordt een middenstrook gecreëerd en een gedeelte wordt voorzien van een dubbele witte streep. De aan te leggen plateaus krijgen als bovenlaag asfalt dat geprint kan worden. Elk stramien is in principe mogelijk. Er kan bijvoorbeeld het beeld van klinkers worden opgeroepen.
De herinrichting zal in fasen worden uitgevoerd. Het streven is om in het tweede deel van 2024 te starten. Pas als de nieuwbouw van ‘t Ronde Sant is afgerond (en het bouwverkeer is verdwenen) zal daar het weggedeelte worden aangepakt.
Het inrichtingsplan lijkt beter ontvangen dan enkele jaren geleden. Wel zijn er bewoners die sceptisch zijn. Zij denken dat de nieuwe weginrichting niet zal bijdragen tot het terugdringen van de te hoge snelheden. Ook omdat de wegversmallingen verdwijnen. De plannenmakers denken dat het smaller maken van de hele rijbaan zal zorgen voor voorzichtiger rijgedrag. Er zijn bewoners die niet blij zijn met de verplaatsing van de bushalte. Voor die halte ‘Spinozastraat’ zal maximaal 300 meter extra gelopen moeten worden.

Advertenties uit de krant