Burgemeester Marco Oosterwijk:
Burgemeester Marco Oosterwijk: "Zo'n besluit neem je niet zomaar" (foto Jos Wesdijk) Foto: Jos Wesdijk

Fouilleren om messen van straat te krijgen

Algemeen

RIDDERKERK - Met ingang van 1 december mag de politie binnen twee gebieden in Ridderkerk preventief fouilleren. Het is een poging om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen, maar iedereen kan gedurende zes maanden gecontroleerd worden op het dragen van messen en/of wapens. Er gaat volgens burgemeester Marco Oosterwijk a-select gefouilleerd worden en kan dus ook bij volwassenen gebeuren. 

Het is volgens de burgemeester “een zwaar middel dat helaas nodig is”. Het besluit tot de actie is niet genomen naar aanleiding van het doodschieten van een 18-jarige Ridderkerker op 13 november jl. Volgens Oosterwijk werd er al langer met de politie en het Openbaar Ministerie gesproken over het aanwijzen van risicogebieden, waar preventief fouilleren mogelijk is. “Zo’n besluit neem je niet zomaar. Dan moet er echt iets aan de hand zijn. In dit geval zijn dat 65 mutaties (red. meldingen) met betrekking tot wapenbezit in het afgelopen anderhalf jaar. Het gaat dan om incidenten met wapens en aangiften van bedreiging met een wapen. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat het er bij elkaar zoveel zijn. Ik hoop dat we dat tij kunnen keren” aldus de burgemeester.

Ellende voorkomen
Op advies van de politie is gekozen voor twee gebieden waar het fouilleren tijdelijk is toegestaan. Er is een zone getekend rondom alle middelbare scholen en een gebied rondom het centrum. “We zijn er niet op uit om er zoveel mogelijk jongeren bij te lappen. We hopen vooral dat voor iedereen duidelijk wordt dat het niet normaal  is om een mes of ander wapen bij je te hebben. Dat kan veel ellende voorkomen. Want als je het niet bij je hebt, kun je het ook niet gebruiken. Ik heb onze Ridderkerkse jongeren er niet voor over dat ze hun toekomst vergooien.” stelt Oosterwijk

Het preventief fouilleren vindt plaats op basis van de Wet wapen en munitie. Er is strak omschreven wat onder wapens valt. Eventuele bijvangsten, zoals drugs of een grote hoeveel geld, kan de bezitter ook in problemen brengen.
Sinds de aankondiging van de actie vorige week heeft de burgemeester alleen maar bijval voor het optreden gehoord. “Het is jammer dat het nodig is, maar iedereen begrijpt dàt het nodig is. Ik moet de eerste nog tegenkomen die er anders over denkt. Die rotzooi moet van de straat. Wie het er niet mee eens is nodig ik van harte uit voor een gesprek. Maar dan hoor ik ook wel graag waarom dit te ver gaat” besluit Oosterwijk.

Advertenties uit de krant