Een impressie van het bouwplan aan de Kievitsweg
Een impressie van het bouwplan aan de Kievitsweg

Plan voor starterswoningen op plek van meubelboerderij

Algemeen

RIDDERKERK - Het college van Ridderkerk wil medewerking verlenen aan een plan voor de bouw van twintig starterswoningen aan de Kievitsweg. Er is een principeplan ingediend voor bebouwing van de plek van de vroegere meubelboerderij en de naastgelegen caravanstalling.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet afgeweken worden van het omgevingsplan. Het perceel heeft nu de bestemming Bedrijf met de nadere aanduiding ‘Opslag’. Er mag binnen het bouwvlak gebouwd worden en er is ook een bedrijfswoning toegestaan.
Het principeplan voor de starterswoningen gaat uit de bouw in boerenstijl. Als hoofdgebouw getekend is een ‘boerenwoning’, waarin plek zal zijn voor vier starterswoningen. Daarnaast worden twee ogenschijnlijke schuren gebouwd. Een grote ‘schuur’ met twaalf plekken voor starters en een kleine variant met vier starterswoningen.

Het college wil dit mogelijk maken met een buitenplanse omgevingsplanafwijking (BOPA). Er hoeft dan geen procedure voor wijziging van het omgevingsplan te worden gevoerd. “Hierdoor verbetert duurzaam de ruimtelijke kwaliteit. Het plan voorziet ook in een categorie woningen waar grote behoefte aan is” geeft het college als motivatie voor dit besluit.
In de loop van dit jaar zal aan de gemeenteraad een definitief voorstel worden gedaan.

Advertenties uit de krant