Een kauw, gefotografeerd door Hans Mom
Een kauw, gefotografeerd door Hans Mom

Kauw meest gezien bij vogeltelling in Ridderkerk

Algemeen

RIDDERKERK - Eind januari organiseerde Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland de Nationale Tuinvogeltelling. Bijna 113.000 deelnemers zonden hun lijstjes in van de vogels die ze in tuin of op balkon zagen. 

Gezamenlijk telden ze 1.606.415 vogels. Landelijk werd de top-3 aangevoerd door de huismus, gevolgd door de koolmees en de pimpelmees. Dat de huismus, waarvan de aantallen de laatste decennia achteruit zijn gegaan, toch de meest waargenomen vogel is geworden, komt doordat de huismus in groepen leeft.

In Ridderkerk werd de kauw met 399 exemplaren het meest geteld, gevolgd door de koolmees (374) en de spreeuw (315). Precies 250 deelnemers telden 3299 vogels. De zwartgrijze kauw is een kraaiachtige zangvogel met een opvallende witte iris, waardoor het lijkt alsof hij een kraaloogje heeft. Vroeger werd de kauw ook wel torenkraai genoemd vanwege de voorkeur om in kerktorens te nestelen. De kauw is een echte holenbroeder en nestelt in natuurlijke holten, maar wil, als daar de kans voor is, ook wel het nest in een schoorsteen maken. Het zijn slimme vogels, net als zijn neef de kraai.

Hans Mom

Advertenties uit de krant