De Kleine Donck op een ansichtkaart uit de jaren zestig
De Kleine Donck op een ansichtkaart uit de jaren zestig

De Kleine Donck (deel 2)

Algemeen

Na de schooljaren moesten de kinderen flink aanpakken. De meisjes leerden boter maken, melken enz. De jongens moesten al vroeg een koe gaan kopen in Gorinchem, die 85 gulden kostte. Ze leerden ploegen, zaaien, maaien, een voer laden enz. Verschillende keren zijn de jongens met paard en wagen van de dijk gevallen. Het paard schrok dan van een tegenligger of de wagen gleed door de gladheid van de hoge rivierdijk. Gelukkig steeds zonder ernstig persoonlijk letsel.

Rubriek Stichting Oud Ridderkerk

Mijn broer was door het trekken van een laag nummer bij het loten voor de militaire dienst dienstplichtig geworden. Maar door een plaatsvervanger te kopen kon je daar vrij van komen als je het betalen kon. Dat kostte zes- tot zevenhonderd gulden. Van de drie zoons moest er een dienen, zodoende waren twee zoons vrij.
De boerenjongens bezochten hun meisjes als ze op enige afstand woonde om de veertien dagen per tilbury; het rijtuig keurig opgepoetst en een goede klepper ervoor. Er moest dan later geprobeerd worden een boerderij te kopen of te huren. Ikzelf (Anthonie Zwart) volgde mijn vader op op de boerderij de Kleine Duiker. In het gezin maakten we ook moeilijke tijden door. Zelf werd ik tweemaal opgenomen in het Diaconessenziekenhuis. Toen ik weer thuis kwam, brak de oorlog uit in 1914. De paarden moesten gekeurd worden en konden eventueel ten behoeve van de landmacht gevorderd worden.
In 1916 moest de Kleine Duiker weer opnieuw ingehuurd worden tegen iets hogere pacht. Kort na de oorlog was het of de mensen de moed verloren hadden: de prijzen van het vee daalden onrustbarend. Maar wat later gingen de prijzen ineens weer omhoog. De boeren deden toen goede zaken.
De Kleine Duiker was verkocht aan de familie Lucardie. Een van de jongens van Lucardie was niet tevreden over de pachtsom; ze kregen maar anderhalf procent van hun geld. Reparaties werden door de eigenaar niet meer betaald.
Enkele jaren later is de Kleine Donck verkocht aan scheepsbouwer Schram, die getrouwd was met de oudste dochter van broer Lodewijk.

Advertenties uit de krant