Voorgestelde onderzoeksalternatieven. Corridor 1 (rechts) gaat over Ridderkerk
Voorgestelde onderzoeksalternatieven. Corridor 1 (rechts) gaat over Ridderkerk

Windmolens of hoogspanningsmasten?

Algemeen

De mogelijke aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn door Ridderkerk leidt mogelijk tot conflicten met de windmolens die gepland zijn in Nieuw-Reijerwaard. Als deze route 

serieuzer in beeld komt zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen de windturbines of de hoogspanningsmasten. De molenwieken mogen de draden van de bovengrondse stroomverbinding niet raken. Het is een afweging die het ministerie van economische zaken mogelijk zal moeten maken als Ridderkerk in beeld blijft voor een nieuwe hoogspanningslijn. In afwachting van duidelijkheid ligt de ontwikkeling van de drie windturbines voor Nieuw Reijerwaard stil. De vergunningen hiervoor zijn al afgegeven.
Ridderkerk valt nu binnen een van de corridors, die een zoekgebied zijn voor een nieuwe hoogspanningslijn tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel/Crayestein. Het college wil dat het zoveel mogelijk ondergronds komt als de leiding door Ridderkerk moet. Landelijk is het uitgangspunt dat dit soort verbindingen bovengronds worden gerealiseerd, tenzij dit niet anders kan. Een uitdaging zit in het passeren van het knooppunt Ridderster. Dit wordt in de komende onderzoeksfase onderzocht en beoordeeld.

Advertenties uit de krant