De Elimkerk
De Elimkerk

Kerkdiensten op zondag 3 maart

Algemeen

Kerkdiensten in Ridderkerk op zondag 3 maart

Christelijk Gereformeerd
Elimkerk, Margriete van Comenestraat 8, Ridderkerk: 9.30 uur: ds. B. Reinders, 17.00 uur: ds. B. Reinders

Evangelisch
Volle Evangelie Gemeente De Kern, Stadhouderslaan 29, Slikkerveer: meer info: www.veg-dekern.nl

Volle Evangelie Gemeente Howhulanda: 14.00 uur: eredienst in kerkgebouw PG Bolnes. Meer info: www.howhulanda.org 

Gereformeerde Gemeente
Eben Haëzerkerk, Oranjestraat 110, Slikkerveer: 9.30 uur: leesdienst, 15.00 uur: student J.C. Kriekaart

Bethelkerk, Anjerstraat 2, Ridderkerk: 9.30 uur: ds. G.W.S. Mulder, 17.00 uur: ds. G.W.S. Mulder

Nederlandse Gereformeerde Kerk
Maranathakerk, Stadhouderslaan 317, Slikkerveer: 10.00 uur: ds. Jan Geersing

Hersteld Hervormd
Sionskerk, Baden Powellstraat 2, Ridderkerk: 8.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas, 11.30 uur: ds. C.J.P. van der Bas, 17.00 uur: ds. C.J.P. van der Bas

Hervormd (PKN)
Boezemkerk, Pretoriusstraat 2, Bolnes: 9.30 uur: hr. P. Huijser, 16.00 uur: ds. L.J. van Rixoort

Goede Herderkerk, Seringenstraat 1, Ridderkerk: 9.30 uur: ds. J. Aarnoudse, 17.00 uur: ds. F.J. van Harten

Hervormde Gemeente Rijsoord, Rijksstraatweg 43: 10.00 uur: ds. N. de Boo, 17.00 uur: ds. A.A. van den Berg

Ichthuskerk, Vlietplein 1, Drievliet: 9.30 uur: ds. E. de Mots, 16.00 uur: prop. H.H. de Mots

Immanuëlkapel, Pruimendijk 99, Oostendam: 9.30 uur: prop. H.H. de Mots, 16.00 uur: ds. H.H. de Mots

Singelkerk, Kerksingel 1, Ridderkerk: 9.30 uur: ds. J. Kommers, 17.00 uur: hr. T.R. Rietveld

Wilhelminakerk, Bourgondischelaan 1, Slikkerveer: 9.30 uur: ds. C.H. Bijl, 16.00 uur: ds. J. de Wit

Protestantse Gemeenten
Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer: ds. Gerard van de Wetering

De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk: 9.30 uur: ds. J. Matser-Verhoeven

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56: 9.30 uur: hr. B.H.G. Geelhoed

Rooms-Katholiek
R.K. Parochie St. Joris: Theresiakapel, Donckselaan 10b: 10.00 uur: Frans Wijnen

.

Advertenties uit de krant