Logo decombinatieridderkerk.nl
Foto:

Bomen terug langs A15/A16

Het welzijn van vleermuizen weegt voor Rijkswaterstaat en wethouder Meij blijkbaar zwaarder dan de gezondheid en leefkwaliteit van bewoners van Rijsoord!
Het wijkoverleg Rijsoord hoorde december 2018 dat 200 bomen gekapt gaan worden langs de A16-A15 Rijsoord. Aanleiding is overlast door pluis van deze populieren. Die overlast is groot, daar zijn we het over eens! N.a.v. het rapport 'kap bomen KOK langs A15-A16!' stelt Rijkswaterstaat welzijn van vleermuizen bóven die van Rijsoordenaren. Dit rapport besteed wel aandacht aan vleermuizen maar NIET aan bewoners. De bomen zijn gekapt maar RWS heeft niét het voornemen bomen terug zetten op de plekken waar nu gekapt wordt. De struiken volstaan, daar vindt de vleermuis voldoende voedsel. Zie ook het artikel hierover van de Natuurvereniging in de Combinatie van vorige week.
Bomen, en met name deze hóge bomen, die meters boven de geluidswal uit STAKEN dempten in de zomer behoorlijk het geluid van de rijksweg. Staan ze in blad, houden ze fijnstof vast en zetten CO2 om in zuurstof. Hier wordt gewoon aan voorbij gegaan. Wethouder Meij meent dat de bomenkap door Rijkswaterstaat gecompenseerd moet worden, eventueel op een andere plek in de gemeente. Wat heeft dit deel van Rijsoord daar aan? Langs het Zuidpad STOND een enkele rij bomen en een stukje geluidsscherm. Langs het Westpad STOND een dubbele rij bomen en geluidsscherm.
Komende jaren zie je vanaf de viaducten tussen Rijsoord en Ridderkerk alleen nog beton, asfalt en blik, en vanuit Rijsoord ook. Vorig jaar waren de rijkswegen nog omgeven door een dikke rij glanzend groen.
Het Wijkoverleg wil ook hiér bomen terug om alles wat boven de geluidwallen uit walmt te beperken. In 2017 heeft ook populieren langs de Rijksweg gekapt. Daar zijn ter plaatse elzen voor terug gezet. Ook een actie van Rijkswaterstaat. Toen kon het wel!
Wij gaan er voor om bomen ter plaatse terug te krijgen, en NIET elders in de gemeente.

Maarten van der Staaij, voorzitter Wijkoverleg Rijsoord

Meer berichten