Logo decombinatieridderkerk.nl
De Neshoeve in Rijsoord
De Neshoeve in Rijsoord

Ridderkerk slaat alarm over 'forensische zorg' in boerderij

RIDDERKERK - Een boerderij aan de Pruimendijk in Rijsoord, ook bekend als de Neshoeve, heeft de afgelopen tijd dienst gedaan als plek voor begeleid wonen en forensische zorg voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze waren daar ondergebracht door de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het gemeentebestuur ontdekte dit doordat omwonenden bij de gemeente klaagden over overlast en ongewenst gedrag door de boerderijbewoners, die kennelijk vrij waren het terrein te verlaten. Ze zijn inmiddels allemaal naar een andere locatie verplaatst. Burgemeester Anny Attema heeft de omwonenden hierover vrijdagmiddag per brief geïnformeerd.
Lange tijd was de boerderij een christelijk zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat leverde nooit problemen op. Na de sluiting van het zorgcentrum kwam de boerderij leeg te staan en kreeg de hoeve uiteindelijk een nieuwe eigenaar. De nieuwe huurder werd een stichting die voor de opvang van 'mensen met een forensische achtergrond' een contract heeft afgesloten met de Dienst Justitiële Inrichtingen.
“Dat de boerderij deze functie heeft gekregen, heeft de gemeente zeer verrast'' schrijft burgemeester Attema. “De overlastmeldingen zijn voor ons aanleiding geweest bij DJI en het Ministerie van Justitie en Veiligheid alarm te slaan. Naar aanleiding daarvan zijn alle bewoners inmiddels elders ondergebracht.''
De gemeente overlegt nu met DJI en het Ministerie van Justitie en Veiligheid om vast te stellen hoe dit op deze manier kon gebeuren. Het ministerie heeft zijn medewerking toegezegd. ,,Er is ons als gemeente alles aan gelegen dat dit niet nóg eens kan gebeuren'' besluit burgemeester Attema haar brief.

Meer berichten