Wethouder Van der Duijn Schouten: "We berekenen de inflatie niet volledig door"
Wethouder Van der Duijn Schouten: "We berekenen de inflatie niet volledig door"

Lichte lastenverhoging

Algemeen

RIDDERKERK - De rekening van de gemeente valt volgend jaar voor de meeste huishoudens iets duurder uit. Voor alleenwonenden met een huurwoning valt het jaarbedrag zelf iets lager uit. Zij profiteren van de verdeling van de afvallasten tussen een- en meerpersoonshuishoudens. Voor tweepersoonshuishoudens in een huurhuis stijgt de gemeenteaanslag met krap zes euro. Woningeigenaren moeten rekenen op een verhoging tussen 8 en 25 euro. 

De torenhoge inflatie van dit moment werkt nog niet door in de tarieven van de gemeente. Het college heeft besloten om vast te houden aan een inflatiecorrectie van 2,2%, het percentage waarmee al in de voorjaarsnota voor de begroting werd gerekend. Volgens wethouder Kees van der Duijn Schouten (financiën) kampt ook de gemeente met fors gestegen prijzen. “Voorbeelden zijn sporthal Drievliet en het nieuwe veld van Slikkerveer die veel duurder uitvallen. Alles wordt duurder, maar we berekenen de inflatie nu niet volledig door. Onze financiële positie biedt hiervoor ruimte. We hopen dat het volgend jaar weer zal gaan dalen. Als de inflatie zo hoog blijft wordt het moeilijk om vast te houden aan een laag percentage” aldus de wethouder. (vervolg op pagina 5)

Het betekent dat het OZB-tarief en de meeste andere tarieven in 2023 met 2,2% worden verhoogd. De rekening pakt wel hoger uit voor het rioolgebruik, waarvan de kosten 100% worden doorberekend.
Hogere energiekosten voor de gemalen en meerkosten voor onderhoud resulteren in een verhoging van 12,4%. “In absolute zin is dat fors, maar in het geheel van de woonlasten is het een lichte stijging” stelt de wethouder. Voor alle huishoudens stijgt het rioolrecht met 12 euro. De nieuwe berekening van het afvaltarief komt uit op een verlaging met 5,3% voor eenpersoonshoudens. Voor tweepersoonshoudens daalt de afvalrekening met 1,4% Voor meerpersoonshoudens stijgt de afvalrekening met 1,6%.

Geld terug voor aanbieders van minder afval

Volgens wethouder Van der Duijn Schouten mogen veel huishoudens erop rekenen dat ze voor het restafval van dit jaar geld terugkrijgen. “De gemeenteraad heeft besloten om de flexibele tarieven af te schaffen, maar voor dit jaar was er al vooruit betaald. Dat betekent dat mensen die minder hebben aangeboden geld terugkrijgen” stelt de wethouder. Hij benadrukt daarbij dat er door niemand hoeft te worden bijbetaald. “Niemand krijgt achteraf een hogere rekening. Uit gegevens van het eerste halfjaar blijkt dat met name mensen uit de hoogbouw veel vaker naar de container zijn gelopen” wijst de gemeentebestuurder op het manco van de differentiatie.

Beleidsarm
De nu gepresenteerde gemeentebegroting is “beleidsarm”. Dat betekent dat er geen nieuw beleid van het dit jaar aangetreden college is opgenomen. “De vertaling van het coalitieprogramma zit er nog niet in. Er wordt nu financieel invulling gegeven aan het collegeprogramma” kondigt de wethouder aan. Het zal nog voor de begrotingsvergadering resulteren in nieuwe voorstellen. De wethouder verwacht dat dit niet tot hogere tarieven leidt.

Advertenties uit de krant