Afbeelding

Extra rijstrook voor A16 bij Ridderkerk

Algemeen

RIDDERKERK - Rijksweg 16 wordt bij Ridderkerk mogelijk voorzien van een extra rijstrook. De verbreding voor het autoverkeer op de A16 Van Brienenoordcorridor is een van de maatregelen voor verbetering van de doorstroming tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein in beide richtingen.

De plannen van het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, waarvoor Rijksgelden zijn verkregen, moeten zorgen voor een slimmere weginrichting van de A16. Daarnaast wil men op kleine schaal rijstroken toevoegen. Extra rijbanen zijn gedacht bij knooppunt Vaanplein tussen het weefvak Terbregseplein en Kralingen en tussen Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. Daarnaast wordt het weefvak bij de aansluiting Feijenoord aangepast, zodat het verkeer beter kan doorrijden.
Het is nog niet bekend wanneer de herinrichting van de rijksweg en aanleg van extra rijstroken kan worden gerealiseerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start een Tracéwetprocedure voor de maatregelen op de A16. Op dit moment is - mede vanwege stikstofproblematiek - nog niet bekend wanneer. Er is 255 miljoen uitgetrokken voor de maatregelen op de 16 Van Brienenoordcorridor.
Dat is veel meer dan de maatregelen voor het oplossen van de files van de Algeracorridor, waarvoor een budget is van 68 miljoen. Hier moet de winst gehaald worden door de aanpassingen van kruisingen en een ongelijkvloerse kruising voor het Capelseplein. Verder krijgt de Algeraweg een extra rijstrook vanaf de Algerabrug richting Capelseplein.

Advertenties uit de krant