De verkoop van de Irenekerk aan een projectontwikkelaar heeft geld voor een fonds opgeleverd
De verkoop van de Irenekerk aan een projectontwikkelaar heeft geld voor een fonds opgeleverd

Irenefonds van start

Algemeen

RIDDERKERK - De Stichting Irenefonds Ridderkerk is thans operationeel. Het doel van deze stichting is om de uit de verkoop van het voormalige kerkgebouw Irenekerk te Slikkerveer beschikbaar gekomen gelden te besteden aan goede doelen.

Uitgangspunt hierbij is het voortzetten van het gedachtengoed van de voormalige Irenekerk en het van daaruit lenigen van noden en het ondersteunen van kerkelijke, culturele en sociaal-maatschappelijke projecten.
Clubs en organisaties zonder winstoogmerk kunnen voor een project of activiteit die ze willen organiseren een beroep doen op de stichting.
Meer informatie voor het doen van een aanvraag: www.stichtingirene
fondsridderkerk.nl.

Advertenties uit de krant