Logo decombinatieridderkerk.nl

1918 - 2018 100 JAAR VOETBALVERENIGING RVVH

Het jaar 1918 zal in de wereldgeschiedenis altijd een belangrijke plaats innemen. Positief omdat op 11 november van dat jaar een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, een oorlog waarin Nederland neutraal bleef en dus niet met oorlogshandelingen te maken kreeg. Wel kwamen er ca. 1 miljoen Belgen naar ons land om de oorlog in eigen land te ontvluchten. Ook Ridderkerk kreeg te maken met vluchtelingen die hier ondergebracht moesten worden.
Het jaar 1918 kwam negatief in de geschiedenisboeken terecht omdat in dat jaar de Spaanse griep uitbrak die wereldwijd aan twintig- tot honderd miljoen mensen het leven kostte. De griep kwam niet uit Spanje maar werd zo genoemd omdat Spaanse kranten er het eerst over berichtten. Tegenwoordig lijkt griep een onschuldig iets maar wereldwijd sterven er elk jaar nog de meeste mensen aan griep.

OPRICHTING VAN VV HERCULES
Een andere reden om 1918 een gedenkwaardig jaar te noemen, nietig op wereldschaal maar belangrijk in Ridderkerk, was de oprichting van Hercules, een voetbalclub in dit toen nog kleine dorp.
Op de avond van 10 augustus kwamen een aantal mannen, waarvan sommigen nog jongens, samen in het zaaltje van de wed. J.G. Broere en richtten een voetbalclub op die ze aanvankelijk Excelsior noemden wat al na een paar dagen veranderd werd in Hercules.
Er werd direct ook een bestuur gekozen dat bestond uit: G. Put voorzitter, C. Vlasblom secretaris, J. Vos penningmeester, J. Bemmel secunde wat volgens het woordenboek Hoofd Handel en Administratie betekent. Ik denk dat hij algemeen adjunct was dus inzetbaar op alle posten. J. van der Steen werd benoemd als commissaris van orde en materiaal terwijl M. van Gent zich opgaf als aanvoerder wat met algemene stemmen werd aangenomen. In het begin hadden ze 19 leden maar toen ze binnen twee jaar fuseerden, ze zullen daar in die tijd wel een ander woord voor gehad hebben, met de ook pas opgerichte voetbalclub DOS, (Door Oefening Sterk) werd de club in een klap een stuk groter en konden ze zelfs met meer elftalen gaan spelen.
Er werd in het dorp een collecte gehouden die 38 gulden opbracht, tegenwoordig zo'n € 17,00. Dat lijkt niet veel maar in die tijd verdiende een arbeider omgerekend naar Euro's zo'n € 5,00 per week.

EERSTE TERREIN
Nou moet je je van dat voetballen in die tijd niet al te veel voorstellen. Er werd een weiland gehuurd aan de Kievitsweg van boer Groenenboom waar, als er gespeeld ging worden, eerst de koeien vanaf moesten. Een doel zal wel uit jasjes of in de grond gestoken stokken bestaan hebben en als de eigenaar van de bal naar huis wilde betekende dat het einde van de wedstrijd.
Ik heb me laten vertellen door Piet Heijman, een van de oprichters van DOS waar Hercules later mee fuseerde dat als de bal over de sloot geschoten werd soms niemand hem durfde te gaan halen omdat er in het weiland ernaast vaak een valse hond liep. En ook bij een doelpunt want er zaten geen netten in de doelen.
Wassen moest in de sloot of thuis en een meterslange sliding kon wel eens een hoop koeienpoep aan je kleren opleveren wat waarschijnlijk thuis weer commentaar opleverde.

TERREIN LAGENDIJK
Toen het terrein aan de Kievitsweg niet meer beschikbaar was werd er een stuk land van Krouwel aan de Lagendijk gehuurd of geleend. In het begin was er nog geen reguliere competitie, er werd gewoon een wedstrijd afgesproken en men ging er op de fiets naar toe en als er ver weg gespeeld moest worden b.v. SSS uit Klaaswaal in de laadbak van een vrachtwagen waar met planken banken gemaakt waren.
Na de wei van Krouwel is ook nog een poosje gespeeld op het terrein van Olivio, dat later gefuseerd is met Slikkerveer waarvan het terrein bij de watertoren lag. Inmiddels speelde de club in de DVB, de Dordtse Voetbal Bond maar dat was geen succes. Er waren in die bond maar een stuk of zes ploegen zoals b.v. Pelikaan, IFC of Groote Lindt. De organisatie was een chaos en wegens gebrek aan tegenstanders werd er soms weken achter elkaar tegen dezelfde tegenstander gespeeld vooral Groote Lindt. De ene week de Rijksstraatweg uitfietsen naar Groote Lindt en de andere week kwamen ze deze kant op gefietst. Aan het einde van de competitie kenden ze elke put en hobbel in de Rijksstraatweg.

TERREIN MOLENDIJK
Omdat het weiland aan de Lagendijk niet voldeed werd er naar een ander terrein gezocht en werd er van boer Groenenboom een stuk land aan de Molendijk gehuurd voor 175 gulden per jaar.
Dat stuk land moest wel geschikt gemaakt worden om er op te voetballen en een aantal leden, volgens de overlevering bijna allemaal, ging aan de slag met het dichten van greppels en het egaliseren van het terrein.
De kleedkamers werden gebouwd dankzij een renteloos voorschot van f.35,00 van Piet Heijman, die in het dorp, tegenover het gemeentehuis ongeveer op de plaats waar nu de kledingwinkel van Put gevestigd is, het café Sport had. Bij uitwedstrijden was het hier verzamelen.

Op 20 juli 1935 werd het veld feestelijk geopend door burgenmeester Crezee die hiermee zijn eerste officiële daad als burgenmeester in Ridderkerk verrichtte.
Nadat de burgemeester een lint doorgeknipt had en de aftrap verricht had won de thuisclub de openingswedstrijd met 1-0 van Olivio.
Ook werd er een wedstrijd gespeeld tussen het Ridderkerks elftal en het officiële DVB elftal die helaas door de Ridderkerkers met 2-7 verloren ging.
Omdat er nog geen stromend water was werden er door enige leden wasblikken aangeboden.
De vereniging groeide nu snel en in 1935 werd er een elftalcommissie in het leven geroepen en werd H. van der Linden als terreinbaas aangetrokken die voor f. 2,50 per maand de boel zou verzorgen.
Over een loketbaas kon men het niet eens worden dus dat werd naar een latere datum verschoven. Later zou dat W. Pijper worden.

In 1936 werd, op voorstel van P. Heijman een volksfeest georganiseerd t.g.v. de verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Het werd een gezellige boel met optredens van verschillende Ridderkerkse muziekkorpsen terwijl op het veld allerlei volksfeesten georganiseerd werden.
Hoogtepunt was een gekostumeerde voetbalwedstrijd die ca. 3000 (!) bezoekers trok, uniek voor Ridderkerk.
In datzelfde jaar werd er voor het eerst een trainer aangesteld, de heer Beekhuizen die zelf in het Dordtse DCV speelde.

NIEUWE BOND EN NIEUWE NAAM
In 1937 ging de club over van de DVB naar de RVB, de Rotterdamse Bond wat meteen veel meer tegenstanders opleverde.
Er kwam ook een schrijven van de KNVB dat er een nieuwe naam gekozen moest worden omdat er al een voetbalvereniging was die Hercules heette.
Er werden vijf voorstellen gedaan waarna de naam RVVH, Ridderkerkse Voetbal Vereniging Hercules, uit de bus kwam die door de KNVB geaccepteerd werd. Voortaan zou het 'kluppie' uit Ridderkerk onder die naam door het leven gaan.
RVVH was een echte familieclub. Er speelden b.v. drie broers van de familie Roos, de schilder en later zelfs vijf broers Dekker uit het 'Roergebied' in Bolnes.

VIERING 20-JARIG BESTAAN
De viering van het 20-jarig bestaan in 1938 liep niet zonder hindernissen. Er was een grote sportdag georganiseerd maar die kon door het slechte weer niet doorgaan wat een financiële strop was voor de toch al armlastige vereniging omdat met de opbrengst een feestavond gefinancieerd zou worden. Maar het bestuur wilde dat het toch doorging en klopte aan bij vrienden van de club wat een vaatje bier, 100 flessen limonade en 'snoeperijen' alles gratis, opleverde. En zo kon het feest toch doorgaan.
Was er bij de ingebruikname van het nieuwe terrein nog een tekort van een paar honderd gulden in het seizoen 1938-1938 waren alle schulden afgelost.
Op de vergadering van 15 september 1938 werd de aftredende voorzitter A. Lodder benoemd tot erevoorzitter.
Het was vanwege spelers die opgeroepen worden vanwege de mobilisatie lastig om elftallen samen te stellen.
En toen brak de oorlog uit.

Cees den Hartog
Teun Rijsdijk

Meer berichten