<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl
De sloopplannen voor sporthal Drievliet zijn van de baan
De sloopplannen voor sporthal Drievliet zijn van de baan

Sporthal Drievliet blijft, Beverbol niet

RIDDERKERK - De sloopplannen voor sporthal Drievliet zijn van de baan. In de herziene versie van het Integraal Accommodatieplan (IAP) van het gemeentebestuur is afgezien van de bouw van een nieuwe sporthal bij de P.C. Hooftstraat. Het gemeentebestuur wil daar de nadruk leggen op woningbouw. 

Sporthal De Beverbol in Bolnes gaat wel tegen de vlakte. Activiteiten in deze hal zijn vorig jaar al gestopt en alle gebruikers zijn nu actief in andere zalen. De gemeente wil er woningbouw en een pand met een maatschappelijke functie terugbrengen. Wethouder Henk van Os verwacht dat de sloop snel zal volgen na de vaststelling van het nieuwe IAP door de gemeenteraad. Op dit moment wordt De Beverbol bewaakt met 'anti-kraak".

School op hoofdveld
Het nieuwe gebouw voor het Gemini College komt op het sportpark van RVVH, maar er is geschoven ten opzichte van de eerdere plannen. In plaats van een plek tussen De Fakkel en de Rotterdamseweg zal het nieuwe schoolgebouw verrijzen op het hoofdveld van RVVH. Het betekent dat de voetbalvereniging een nieuw veld en een nieuwe tribune krijgt op het vroegere deel van KCR. Volgens wethouder Van Os zijn zowel RVVH als het Gemini College blij met dit scenario. Het streven is om deze plannen in 2022 gerealiseerd te hebben. Bij de school komt ook een nieuwe gymzaal. "We hebben het oude plan laten varen omdat we dan extra maatregelen moesten nemen voor het geluid en de luchtkwaliteit" stelt de wethouder. 

Gooth en Loods
Mogelijk verhuizen ook jongerencentrum De Loods en jeugdsociëteit De Gooth naar een plek op of bij het Ridderkerkse sportpark. De zalen aan de P.C. Hooftstraat zullen ook wijken voor woningbouw. De gymzaal aan de P.C.Hooftstraat wordt eveneens gesloopt. Wel wordt hier de bouw van een nieuwe gymzaal bij de woningbouwplannen betrokken. Door hier af te zien van een nieuwe sporthal kunnen er 30 tot 40 woningen extra worden gebouwd.

Eind voor Oosterhonk
Met het behoud van sporthal Drievliet hoeft er geen gymzaal gebouwd te worden in de 'driehoek' van Het Zand. Ook dit levert wat extra ruimte voor woningen op. "Bovendien behouden we nu de acht woningen die aan de sporthal vastzitten. Ook dat is weer een kleine bijdrage aan onze woningbouwopgave" aldus Van Os.
Na de eerdere toezegging van nieuwbouw voor CBS De Wingerd krijgt ook OBS De Noord een nieuw gebouw in Ridderkerk-Oost. De plannen voor De Wingerd worden bekeken in combinatie met een mogelijk nieuw wijkcentrum. Bij De Noord zal een nieuw gymzaal gebouwd worden. Deze plannen zullen wel het einde betekenen van Oosterhonk en de gymzaal aan de Da Costalaan. Woningbouw op deze plek zal middelen opleveren voor een revitalisatie van Plein Oost.
Het schoolgebouw aan de Platanenstraat in Ridderkerk-West blijkt voorlopig staan. De lokalen kunnen dan gebruikt worden in de bouwperiode van de scholen in Oost.

Visie op sportpark Bolnes
Het gebouw van Excelsior Bolnes aan de Maaslaan gaat tegen de vlakte na de verhuizing van de muziekvereniging naar het voormalig Spaans centrum aan de Noordstraat. Voor sportpark Bolnes wordt een gebiedsvisie vastgesteld in overleg met sv Bolnes, tennisvereniging RLTC en de hondenvereniging Kringgroep Ridderkerk. Onder meer wordt de mogelijkheid bekeken voor één clubgebouw.

Andere plek voor Rowdies
Een opgave ligt er voor honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies. De club speelt nu met dispensatie wedstrijden op een te klein veld, maar het lijkt bijna niet mogelijk om uit te breiden op de huidige locatie. Een gasleiding en nieuwe aanplant in het Oosterpark zijn obstakels. Het college wil nu binnen de gemeente kijken naar een vervangende locatie. Sportpark Bolnes lijkt dan voor de hand te liggen, maar volgens wethouder Van Os wordt er ook gekeken naar gronden die nu nog in eigendom zijn van derden. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>