Een groot gedeelte van de Rijnsingel gaat mogelijk naar 30 km/uur.
Een groot gedeelte van de Rijnsingel gaat mogelijk naar 30 km/uur.

Meerderheid van de raad is voor 30 km/uur op de Rijnsingel

Algemeen

RIDDERKERK - Een meerderheid van de gemeenteraad is voor invoering van een maximumsnelheid van 30 km/uur op de Rijnsingel in Bolnes.

Er gaat onderzoek gedaan worden naar de ruimtelijke en financiële consequenties voor de herinrichting van de Rijnsingel als “gebiedsontsluitingsweg 30 km per uur”. Bij dit onderzoek staat ook de optie van 50 km/uur nog open, maar het is nu al duidelijk waar de meeste partijen de voorkeur gaan geven.

Veiliger
Dit bleek vorige week in de gemeenteraad bij de besluitvorming over de Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes. Verlaging van de snelheid zal het volgens wethouder Peter Meij veiliger maken. “Het maakt het oversteken voor voetgangers en fietsers makkelijker. Auto’s vanuit de zijstraten kunnen er dan ook makkelijker tussen komen” verwacht de wethouder.

Minder geluid of vuilere lucht
De gemeenteraad stelde vorige week in met een krediet van 150.000 euro voor een onderzoek naar de herinrichting van de Rijnsingel als zogenoemde GOW-30 weg.
Er is veel bijval om de oplossing voor de drukke weg in deze richting te zoeken. “De Rijnsingel is een rotweg. Wij steunen dit onderzoek van harte” vatte Björn Ros het kernachtig samen.
VVD’er Michel Borst vindt het jammer dat er weer een onderzoek nodig is. Hij had meer verwacht van het mobiliteitsonderzoek: “Want we willen aan de slag”.

Ruimte voor fietsers
Ook Robert Kooijman van de ChristenUnie staat achter de keus voor een 30 km/uur. Om het nog veiliger voor fietsers te maken pleit hij voor een fietsondergang bij het begin van de Rijnsingel, waar 30 km/uur niet haalbaar wordt gezien voor het verkeer dat van de A38 komt. Er is daarom voorgesteld om de 30 km-borden te plaatsen ter hoogte van de Leklaan.
Met de herinrichting zal de weg versmald worden en komt er meer ruimte voor fietsers en groen.

Geen voorstander
Geen voorstander van 30 km/uur is Petra van Nes-de Man van Burger op 1. Zij wil dat de 50 km/uur in stand blijft en er wordt gehandhaafd. “Het is een gebiedsontsluitingsweg. Het oversteken kan veiliger gemaakt worden met verkeerslichten” stelt het raadslid.

Meer vervuiling
Bedenkingen zijn er bij Jeroen Rijsdijk (PvdA) en Jim Kloos (Leefbaar Ridderkerk) omdat er met de verlaging van de snelheid sprake zal zijn van meer luchtverontreiniging. Toch meent wethouder Meij dat 30 km/uur de leefbaarheid in de wijk ten goede zal komen. “Want het zal ook een grote geluidsreductie opleveren. Dat voordeel is veel groter dan iets meer luchtvervuiling. De luchtkwaliteit wordt niet alleen bepaald door het verkeer op de Rijnsingel. Het komt ook van de omgeving met de rijkswegen.”
De resultaten van het onderzoek mogen over een jaar worden verwacht. Als de raad instemt kan met de uitvoering van het plan worden begonnen in 2026.

Advertenties uit de krant