Logo decombinatieridderkerk.nl

Geluidsscherm bij wijk West

RIDDERKERK - Als het aan burgemeester en wethouders van Ridderkerk ligt, wordt langs rijksweg A15/A16 ter hoogte van de wijk West in Ridderkerk een geluidsscherm gebouwd. De gemeenteraad praat in december over een voorstel om hiervoor ruim een miljoen euro beschikbaar te stellen. Het 340 meter lange scherm krijgt een hoogte van zes meter.

De bouw van een geluidsscherm is een van de projecten uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 van het Ridderkerkse college. Het zogenoemde 'gat langs de A16' wordt hiermee gedicht. De inzet van het college om een duurzaam scherm te bouwen (waarom de gemeenteraad in januari 2018 had gevraagd) is zonder resultaat gebleven. Zo'n duurzaam scherm zou met zonnepanelen en een afvanginstallatie voor fijnstof worden uitgerust, en zou voor de gemeente kostenneutraal moeten worden gerealiseerd. Marktpartijen slaagden er echter niet in om hiervoor een sluitende businesscase te presenteren. Ook Rijkswaterstaat zag geen mogelijkheden om mee te werken. Op dit gedeelte van de snelweg gelden er geen overschrijdingen van de wettelijke normen voor geluid en lucht. Dit betekent dat Rijkswaterstaat geen wettelijke plicht heeft om dit gedeelte te voorzien van een scherm.

Leefomgeving
Toch vindt het college het geluidsreducerende effect van het geluidsscherm belangrijk genoeg om nu met een voorstel naar de raad te gaan. "Onze leefomgeving is onder meer door de snelweg die onze gemeente doorsnijdt, al zwaar belast. Elke mogelijkheid om het stiller en gezonder te krijgen in onze woonwijken willen we benutten'' aldus wethouder Marten Japenga. Hij is blij dat er nu een concreet voorstel ligt waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen.
Dinsdagavond heeft wethouder Japenga de bewoners van de flats aan het Seringenplantsoen, het Wijkoverleg West en werkgroep Lucht en Geluid geïnformeerd over de plannen.

Oosterpark
Ook ter hoogte van het Oosterpark streeft het college geluidwerende maatregelen na. Het college heeft met de gemeenteraad afgesproken dat hiervoor rond de zomer van 2020 een voorstel op tafel ligt.
 

Meer berichten