Zware zandwagens gaan langs niet onderheide huizen
Zware zandwagens gaan langs niet onderheide huizen

Zandauto’s doen huizen Pruimendijk trillen

Algemeen

RIDDERKERK - Bewoners van de Pruimendijk in Rijsoord vrezen voor schade en ongelukken door zwaar verkeer dat met te hoge snelheid langs hun deuren rijdt. Het zijn vooral beladen zandauto’s, die de afgelopen weken de niet onderheide huizen aan de dijk deden trillen.

Volgens de dijkbewoners rijdt het bouwverkeer harder dan 30 km/uur op het gedeelte dat officieel een fietsstraat is. “Op het smalle deel wordt de snelheid niet gematigd. En op het bredere deel wordt al snel nog meer gas gegeven” zegt een bewoner uit eigen waarneming. Hij stelt met zijn buren dat er onverantwoord wordt gereden met het oog op de veiligheid van de fietsers. Ook wordt gevreesd voor scheurvorming door de soms zware trillingen.

Oude bebouwing
De zandauto’s rijden momenteel af en aan voor het bouwterrein dat wordt gecreëerd op de plek van de voormalige manege Waalzicht. Onder de bewoners is er absoluut geen bezwaar dat hier woningen gebouwd kan worden. Zij vragen zich wel af waarom er geen verkeersmaatregelen genomen zijn ter bescherming van de oude dijkbebouwing.

15 km/uur
Er wordt op gewezen dat dit wel het geval was toen er twee jaar geleden elders aan de dijk gebouwd werd. Geplaatst waren toen borden met een maximum snelheid van 15 km/uur voor het bouwverkeer.
De bewoners willen dat deze maatregel ook nu weer wordt getroffen en willen hiervoor directe actie. Vertrouwen in snel optreden van de gemeente hebben ze niet na de ambtelijke reactie “dat er naar zal worden gekeken”. De woningbezitters willen dat er direct stappen worden ondernomen.

Advertenties uit de krant